Termin zajęć: środa, godz. 17.00 (obecnie przyjmowane są zapisy na zajęcia)

Koszt: 120 zł/miesiąc

Sala: 21

Przedział wiekowy: 6-12 lat

Prowadzący:  Magda Makowska – archeolog, z ceramiką styka na co dzień jako rysownik Polsko-Libańskiej Misji Archeologicznej w Libanie. Brała również udział w pracach badawczych w Syrii, Turkmenistanie, Rosji i Krymie. Zajmuje się rekonstrukcją obiektów ceramicznych pozyskanych w trakcie wykopalisk Uniwersytetu Warszawskiego.

Marcin Gostkowski – archeolog, historyk i popularyzator nauki, uczestniczył w pracach badawczych w Gruzji, Armenii, Libanie, Cyprze, Izraelu, Hiszpanii oraz Francji Współzałożyciel grupy rekonstrukcji historycznej Arkona oraz projektu Pozytywnie Historyczni. Od 5 lat nauczyciel historii.

Czym na co dzień zajmują się archeolodzy? W ciągu zajęć dzięki zastosowaniu ciekawych rekwizytów z przeszłości prześledzimy kilka tysięcy lat ludzkiej historii i sprawdzimy, jakie zostawiamy po sobie ślady. Nie zabraknie również nauki rzemiosł historycznych tj. garncarstwo czy tkactwo, konstruowania makiet starożytnych budowli, modeli statków, pisma starożytnego, muzyki czy dawnych gier i zabaw. Czy historia poznawana w ten sposób może nie pasjonować dzieci?

Efektem każdych zajęć będzie praca wykonana w glinie, z tkanin lub innego odpowiedniego do zajęć materiału.