Termin zajęć: lipiec/sierpień

Czas zajęć: 2h ( cykl 5 dniowy)

Cena: 600 zł

Prowadzący: Młodzieżowe Centrum Doskonałości GIGant

Czas inżynierów to cykl zajęć praktycznych Młodzieżowego Centrum Doskonałości GIGAnt, prowadzonych w formule warsztatowej, rozwijających zainteresowania dzieci budową i działaniem różnorodnych konstrukcji.

Każdy z tematów w ramach cyklu skupia uwagę na wybranych zagadnieniach inżynieryjnych, które można przedstawić dzieciom w bezpieczny sposób w warunkach niemal domowych. W ramach cyklu oferowane są takie tematy jak: budowa z drewna, pneumatyka i hydraulika, instalacja elektryczne, budowa silnika, jakość powietrza i wody, sterowniki, technologie złączeniowe. Zajęcia przygotowywane są przez inżynierów i praktyków we współpracy z podmiotami gospodarczymi.

Warsztaty prowadzone są w małych kameralnych grupach.

Oferta „Budowa silnika”

  1. Uczestnicy warsztatów: dzieci w wieku 11-15 lat.
  2. Forma organizacji: Warsztaty z modelem silnika spalinowego.

„Budowa silnika” to moduł warsztatowy prowadzony przez Młodzieżowe Centrum Doskonałości GIGAnt, na który składa się kilkanaście godzin prac technicznych wykonywanych przez grupę dzieci. Prace podzielone są na 2 części:

– zajęcia poznawcze w zakresie budowy silników samochodowych,

– warsztat z wykorzystaniem silnika spalinowego.

W trakcie warsztatów uczestnicy poznają tajniki budowy silników, zapoznają się z materiałami technicznymi  oraz wykonują proste czynności techniczne związane z rozkładaniem lub składaniem silnika spalinowego współczesnego samochodu. Nad poprawnością i bezpieczeństwem zajęć czuwa inżynier.

Wartością modułu, poza aspektami technicznymi, jest silna integracja grupy, praca zespołowa, poznawanie zasad podział pracy, dążenie do celu.

Zakupy dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej:
- Zakup projektora cyfrowego (2018)
- Modernizacja aparatury kinowej wraz z elementami widowni Kina ŚWIT (2016)
- Modernizacja ekranu kinowego i powiększenie macierzy serwera Doremi (2014r.)
- Modernizacja nagłośnienia Kina "Świt" (2013r.)
- Modernizacja systemu sprzedaży i rezerwacji biletów w Kinie „Świt” (2012r.)
Zakup cyfrowej konsolety sterowania dźwiękiem dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego