Termin zajęć: wtorek, czwartek godz. 8.00-9.30
Przedział wiekowy: dorośli
Koszt: 200 zł/miesiąc
Sala: taneczna
Prowadzący: Instruktorzy Grom Combat

GROM COMBAT SYSTEM to projekt oferujący jego uczestnikom usystematyzowany cykl szkoleniowy. Celem całego kursu jest nabycie kompetencji, które razem stanowią o bezpieczeństwie człowieka w przestrzeni publicznej. Przestrzeni, w której ważna jest umiejętność pracy z innymi, coraz częściej pojawia się potrzeba stawiania granic czy nawet obrony przed płynącą z zewnątrz agresją emocjonalną i fizyczną oraz zachodzi potrzeba stosowania technik perswazyjnych dla osiągania swoich celów.

Zakupy dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej:
- Zakup projektora cyfrowego (2018)
- Modernizacja aparatury kinowej wraz z elementami widowni Kina ŚWIT (2016)
- Modernizacja ekranu kinowego i powiększenie macierzy serwera Doremi (2014r.)
- Modernizacja nagłośnienia Kina "Świt" (2013r.)
- Modernizacja systemu sprzedaży i rezerwacji biletów w Kinie „Świt” (2012r.)
Zakup cyfrowej konsolety sterowania dźwiękiem dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego