2007/2008/2018

Przed Remontem

W trakcie 2007/2008

Po remoncie 2008

2018

Przed remontem

W trakcie

Po remoncie