Kino Dla Młodych Widzów

MAŁY DKF
Cykl Mały DKF pokazuje, że najmłodsi mają własne zdanie, spostrzeżenia i obraz otaczającego nas świata – zdanie, które chcą i chętnie wyrażają na sobotnich spotkaniach Małego DKF-u. Jest to cykl umożliwiający dzieciom i młodzieży spotkanie z kinem (zarówno z klasyką, jak i twórczością współczesną), pogłębienie ich wiedzy z zakresu historii, sztuki, społeczeństwa a przede wszystkim rozwijający ich wrażliwość oraz przygotowujący do samodzielnego i świadomego obcowania z kulturą. W tym roku będziemy poruszać szeroko pojęty temat FILOZOFII. Po zeszłorocznych rozmowach związanych z tolerancją, w tym roku przyjrzymy się naszemu otoczeniu i naszym wartościom. Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu, tuż po wykładach Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci. Wstęp na spotkania za okazaniem specjalnej legitymacji. Mały DKF jest również fakultetem Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci ale ze względu na swój otwarty charakter jest dostępny dla wszystkich kinomanów.

KINO MAŁEGO I MŁODEGO WIDZA
Oczywiście najmłodsi widzowie też mają własne cykle i dostosowane do ich wieku propozycje filmowe, czyli Kino Małego Widza (niedziela) i Kino Młodego Widza (sobota), który powstał z potrzeby stworzenia w repertuarze kinowym regularnej pozycji dla młodych widzów. Dzieci w wieku od 8-12 lat mają wreszcie seans tylko dla siebie. Seanse odbywają się raz w miesiącu, tuż po wykładzie Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci.