Newsletter

Usługa „Newsletter DK Świt” umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom otrzymywanie informacji o działalności programowej Domu Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
  • Korzystanie z usługi „Newsletter DK Świt” jest dobrowolne i bezterminowe.
  • W celu świadczenia usługi „Newsletter DK Świt” Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej.
  • Zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji poprzez.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wysockiego 11, w celu korzystania z prowadzonej przez Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy usługi „Newsletter DK Świt”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter DK Świt”.