Remont sali tanecznej wraz z boczną klatką schodową (2015 r.)

Przed remontem

W trakcie

Po remoncie