Termin zajęć: poniedziałek, godz.18.00-19.30, czwartek, godz. 17.00-18.30*
Przedział wiekowy: 7-12 lat
Koszt: 100 zł/miesiąc
Sala: 21

Termin zajęć: czwartek,  18.35-20.05*
Przedział wiekowy: młodzież
Koszt: 100 zł/miesiąc
Sala: 21

Termin zajęć: poniedziałek, godz.19.30-21.30*
Przedział wiekowy: dorośli
Koszt: 130 zł/miesiąc
Sala: 21

Prowadząca: Lucyna Makowska – absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydziału Sztuk Pięknych (malarstwo sztalugowe, witraż).

Zobacz także:
materiały plastyczne rysunek i malarstwo młodzież
materiały plastyczne rysunek i malarstwo dorośli 

materiały plastyczne październik

materiały plastyczne listopad (młodzież)

materiały plastyczne listopad (dorośli)

materiały plastyczne grudzień (młodzież, dorośli)

materiały plastyczne styczeń (młodzież)

materiały plastyczne styczeń (dorośli)

materiały plastyczne luty (młodzież)

materiały plastyczne marzec (młodzież)

materiały plastyczne kwiecień (młodzież)

Zajęcia plastyczne prowadzone w przyjaznej atmosferze pracy uczą dzieci swobodnej wypowiedzi twórczej i werbalnej, pobudzają do twórczych działań, rozwijają zmysł estetyczny, kreatywność, zdolności manualne. Plastyka ma na celu rozwijanie dziecięcych talentów, wyobraźni ,myślenia przestrzennego, wykształcenia cierpliwości do zadań precyzyjnych. Kształtuje umiejętności współpracowania w grupie , zaspokaja potrzeby dzieci w wyrażaniu własnej aktywności twórczej.
Na zajęciach plastycznych dzieci uczą się: rozróżniać i nazywać barwy, określać stopień jasności, temperatury barw, wyrażać nastrój za pomocą barw, wyrażać linię kształtu i położenia, rozróżniać kształty i struktury, przedstawiać postaci ludzi, zwierząt i przedmiotów w określonym rodzaju ruchu, kompozycji płaskich i przestrzennych i zagospodarować przestrzeń określonej płaszczyzny.
W realizacji programu pracowni plastycznej wspieramy aktywność twórczą poprzez :

  • metody działania praktycznego
  • metody doświadczeń i eksperymentu
  • metodę pokazu i obserwacji
 • Dzieci poznają i doskonalą swoje umiejętności w technikach:
 • rysunkowych – rysowanie ołówkiem, kredką, węglem, kredą, flamastrami, pastelami
 • malarskich – malowanie temperą, plakatówką, akwarelą, kolorowymi tuszami, farbami witrażowymi,  farbami akrylowymi
 • dekoracyjnych na płaszczyźnie
 • batik, pisanki, mozaika, wydzieranka, kolaż, wycinanka „richelieu”, witraż z papieru, aplikacje, monotypia

Metodyka nauczania rysunku  i malarstwa:

ćwiczenia obserwacyjne ( studyjne i  pół studyjne ) – studium martwej natury i przestrzeni, studium postaci ludzkiej oraz zwierząt  w oparciu o wiedzę anatomiczną,

ćwiczenia z wyobraźni ( kształcenie wyobraźni i rozwijanie umiejętności wyrażania własnych uczuć, myśli, doznań środkami wyrazu plastycznego )

ćwiczenia po obserwacyjne

zajęcia plenerowe – szkice rysunkowe i malarskie z natury, pejzaż,

teoria– demonstracja na przykładowych pomocach dydaktycznych

mini wykład ( przekazanie uczniom wiedzy teoretycznej wraz z możliwością poznania ich przemyśleń )

Wykłady wprowadzające

Treści kształcenia :
1. Studium natury :
– analiza przedmiotu, wielkości, proporcji, wzajemnego układu kształtów
2. Kompozycja:
– kształtowanie umiejętności komponowania na płaszczyźnie
– precyzowanie pojęć w zakresie : kreski, waloru, koloru, światłocienia
3. Kompozycyjne układy tematyczne:
– interpretacja  rysunkowa i kolorystyczna motywów krajobrazu, martwej natury, postaci na podstawie obserwowanej natury
4. Kompozycja strukturalna :
– analiza rysunkowa motywu pejzażowego
– studium kolorystyczne martwej natury
5. Studium charakteru formy:
– rysunek studyjny martwej natury
– syntetyczne studium postaci ludzkiej lub zwierzęcia
– kolorystyczne studium martwej natury
6. Interpretacja przestrzeni  w rysunku i malarstwie:
wyrażanie przestrzeni na płaszczyźnie
– perspektywa
– bryła w relacji do płaszczyzny
– plany w obrazie
– głębia obrazu- organizacji
7. Temat w syntetycznej pracy rysunkowej
rysunek konstrukcyjny
8. Studium postaci ludzkiej
9. Portret w kompozycji
10. Kompozycja tematyczna

Treści

środki wyrazu plastycznego
– linia, plama, kreska, forma, kompozycja, materia, barwa, światło, światłocień, walor, kontrast, kolor, przestrzeń, faktura
umiejętność komponowania
typy kompozycji  (otwarta, zamknięta, statyczna, dynamiczna, symetryczna, asymetryczna, strefowa, pasowa)
zasady kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni -izokefalizm, diagonalizm, wertykalizm, horyzontalizm
– znak graficzny, synteza symbol (logo, logotyp, znaki i symbole plastyczne proste i złożone- plakat, reklama)
liternictwo ,znak (litera, układ literniczy, zasada budowy litery i kompozycji literniczej, podstawy typografii i technik wydawniczych)
– podstawowe wiadomości o barwie- podstawowe wiadomości o barwiebarwy ciepłe, zimne, podstawowe, pochodne, dominanta kolorystyczna , akcent kolorystyczny, rodzaje plam barwnych , nasycenie, walor, temperatura, kontrast, harmonia
– wrażenia wzrokowe


*/termin i koszt zajęć mogą ulec zmianie/

Zakupy dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej:
- Zakup projektora cyfrowego (2018)
- Modernizacja aparatury kinowej wraz z elementami widowni Kina ŚWIT (2016)
- Modernizacja ekranu kinowego i powiększenie macierzy serwera Doremi (2014r.)
- Modernizacja nagłośnienia Kina "Świt" (2013r.)
- Modernizacja systemu sprzedaży i rezerwacji biletów w Kinie „Świt” (2012r.)
Zakup cyfrowej konsolety sterowania dźwiękiem dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego