Termin zajęć: poniedziałek, godz.18.00-19.30, czwartek, godz. 17.00-18.30*
Przedział wiekowy: 7-12 lat
Koszt: 100 zł/miesiąc
Sala: 21

Termin zajęć: czwartek,  18.35-20.05*
Przedział wiekowy: młodzież
Koszt: 100 zł/miesiąc
Sala: 21

Termin zajęć: poniedziałek, godz.19.30-21.30*
Przedział wiekowy: dorośli
Koszt: 130 zł/miesiąc
Sala: 21

Prowadząca: Lucyna Makowska – absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydziału Sztuk Pięknych (malarstwo sztalugowe, witraż).

Zobacz także:
materiały plastyczne rysunek i malarstwo młodzież
materiały plastyczne rysunek i malarstwo dorośli 

Zajęcia plastyczne prowadzone w przyjaznej atmosferze pracy uczą dzieci swobodnej wypowiedzi twórczej i werbalnej, pobudzają do twórczych działań, rozwijają zmysł estetyczny, kreatywność, zdolności manualne. Plastyka ma na celu rozwijanie dziecięcych talentów, wyobraźni ,myślenia przestrzennego, wykształcenia cierpliwości do zadań precyzyjnych. Kształtuje umiejętności współpracowania w grupie , zaspokaja potrzeby dzieci w wyrażaniu własnej aktywności twórczej.
Na zajęciach plastycznych dzieci uczą się: rozróżniać i nazywać barwy, określać stopień jasności, temperatury barw, wyrażać nastrój za pomocą barw, wyrażać linię kształtu i położenia, rozróżniać kształty i struktury, przedstawiać postaci ludzi, zwierząt i przedmiotów w określonym rodzaju ruchu, kompozycji płaskich i przestrzennych i zagospodarować przestrzeń określonej płaszczyzny.
W realizacji programu pracowni plastycznej wspieramy aktywność twórczą poprzez :

 • metody działania praktycznego
 • metody doświadczeń i eksperymentu
 • metodę pokazu i obserwacji

Dzieci poznają i doskonalą swoje umiejętności w technikach:

 • rysunkowych – rysowanie ołówkiem, kredką, węglem, kredą, flamastrami, pastelami
 • malarskich – malowanie temperą, plakatówką, akwarelą, kolorowymi tuszami, farbami witrażowymi,  farbami akrylowymi
 • dekoracyjnych na płaszczyźnie
 • batik, pisanki, mozaika, wydzieranka, kolaż, wycinanka „richelieu”, witraż z papieru, aplikacje, monotypia

  Metodyka nauczania rysunku  i malarstwa:

  • ćwiczenia obserwacyjne ( studyjne i  pół studyjne ) – studium martwej natury i przestrzeni, studium postaci ludzkiej oraz zwierząt  w oparciu o wiedzę anatomiczną,
  • ćwiczenia z wyobraźni ( kształcenie wyobraźni i rozwijanie umiejętności wyrażania własnych uczuć, myśli, doznań środkami wyrazu plastycznego )
  • ćwiczenia po obserwacyjne
  • zajęcia plenerowe – szkice rysunkowe i malarskie z natury, pejzaż,
  • teoria– demonstracja na przykładowych pomocach dydaktycznych
  • mini wykład ( przekazanie uczniom wiedzy teoretycznej wraz z możliwością poznania ich przemyśleń )
  • wykłady wprowadzające

  Treści kształcenia :
  1. Studium natury :
  – analiza przedmiotu, wielkości, proporcji, wzajemnego układu kształtów
  2. Kompozycja:
  – kształtowanie umiejętności komponowania na płaszczyźnie
  – precyzowanie pojęć w zakresie : kreski, waloru, koloru, światłocienia
  3. Kompozycyjne układy tematyczne:
  – interpretacja  rysunkowa i kolorystyczna motywów krajobrazu, martwej natury, postaci na podstawie obserwowanej natury
  4. Kompozycja strukturalna :
  – analiza rysunkowa motywu pejzażowego
  – studium kolorystyczne martwej natury
  5. Studium charakteru formy:
  – rysunek studyjny martwej natury
  – syntetyczne studium postaci ludzkiej lub zwierzęcia
  – kolorystyczne studium martwej natury
  6. Interpretacja przestrzeni  w rysunku i malarstwie:
  wyrażanie przestrzeni na płaszczyźnie
  – perspektywa
  – bryła w relacji do płaszczyzny
  – plany w obrazie
  – głębia obrazu- organizacji
  7. Temat w syntetycznej pracy rysunkowej
  rysunek konstrukcyjny
  8. Studium postaci ludzkiej
  9. Portret w kompozycji
  10. Kompozycja tematyczna

  Treści

  środki wyrazu plastycznego
  – linia, plama, kreska, forma, kompozycja, materia, barwa, światło, światłocień, walor, kontrast, kolor, przestrzeń, faktura
  umiejętność komponowania
  typy kompozycji  (otwarta, zamknięta, statyczna, dynamiczna, symetryczna, asymetryczna, strefowa, pasowa)
  zasady kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni -izokefalizm, diagonalizm, wertykalizm, horyzontalizm
  – znak graficzny, synteza symbol (logo, logotyp, znaki i symbole plastyczne proste i złożone- plakat, reklama)
  liternictwo ,znak (litera, układ literniczy, zasada budowy litery i kompozycji literniczej, podstawy typografii i technik wydawniczych)
  – podstawowe wiadomości o barwie- podstawowe wiadomości o barwiebarwy ciepłe, zimne, podstawowe, pochodne, dominanta kolorystyczna , akcent kolorystyczny, rodzaje plam barwnych , nasycenie, walor, temperatura, kontrast, harmonia
  – wrażenia wzrokowe


*/termin i koszt zajęć mogą ulec zmianie/

Zakupy dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej:
- Zakup projektora cyfrowego (2018)
- Modernizacja aparatury kinowej wraz z elementami widowni Kina ŚWIT (2016)
- Modernizacja ekranu kinowego i powiększenie macierzy serwera Doremi (2014r.)
- Modernizacja nagłośnienia Kina "Świt" (2013r.)
- Modernizacja systemu sprzedaży i rezerwacji biletów w Kinie „Świt” (2012r.)
Zakup cyfrowej konsolety sterowania dźwiękiem dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego