Termin zajęć: poniedziałek, godz.18.00-19.30, czwartek, godz. 17.00-18.30*
Przedział wiekowy: 7-12 lat
Koszt: 100 zł/miesiąc
Sala: 21

Termin zajęć: czwartek,  18.35-20.05*
Przedział wiekowy: młodzież
Koszt: 100 zł/miesiąc
Sala: 21

Termin zajęć: poniedziałek, godz.19.30-21.30*
Przedział wiekowy: dorośli
Koszt: 130 zł/miesiąc
Sala: 21

Prowadząca: Lucyna Makowska – absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydziału Sztuk Pięknych (malarstwo sztalugowe, witraż).

Zobacz także:
materiały plastyczne rysunek i malarstwo młodzież
materiały plastyczne rysunek i malarstwo dorośli 

materiały plastyczne październik
materiały plastyczne listopad (młodzież)
materiały plastyczne listopad (dorośli)
materiały plastyczne grudzień (młodzież, dorośli)

Zajęcia plastyczne prowadzone w przyjaznej atmosferze pracy uczą dzieci swobodnej wypowiedzi twórczej i werbalnej, pobudzają do twórczych działań, rozwijają zmysł estetyczny, kreatywność, zdolności manualne. Plastyka ma na celu rozwijanie dziecięcych talentów, wyobraźni ,myślenia przestrzennego, wykształcenia cierpliwości do zadań precyzyjnych. Kształtuje umiejętności współpracowania w grupie , zaspokaja potrzeby dzieci w wyrażaniu własnej aktywności twórczej.
Na zajęciach plastycznych dzieci uczą się: rozróżniać i nazywać barwy, określać stopień jasności, temperatury barw, wyrażać nastrój za pomocą barw, wyrażać linię kształtu i położenia, rozróżniać kształty i struktury, przedstawiać postaci ludzi, zwierząt i przedmiotów w określonym rodzaju ruchu, kompozycji płaskich i przestrzennych i zagospodarować przestrzeń określonej płaszczyzny.
W realizacji programu pracowni plastycznej wspieramy aktywność twórczą poprzez :

metody działania praktycznego

metody doświadczeń i eksperymentu

metodę pokazu i obserwacji

Dzieci poznają i doskonalą swoje umiejętności w technikach:

rysunkowych – rysowanie ołówkiem, kredką, węglem, kredą, flamastrami, pastelami

malarskich – malowanie temperą, plakatówką, akwarelą, kolorowymi tuszami, farbami witrażowymi,  farbami akrylowymi

dekoracyjnych na płaszczyźnie

batik, pisanki, mozaika, wydzieranka, kolaż, wycinanka „richelieu”, witraż z papieru, aplikacje, monotypia


Metodyka nauczania rysunku  i malarstwa:

ćwiczenia obserwacyjne ( studyjne i  pół studyjne ) – studium martwej natury i przestrzeni, studium postaci ludzkiej oraz zwierząt  w oparciu o wiedzę anatomiczną,

ćwiczenia z wyobraźni ( kształcenie wyobraźni i rozwijanie umiejętności wyrażania własnych uczuć, myśli, doznań środkami wyrazu plastycznego )

ćwiczenia po obserwacyjne

zajęcia plenerowe – szkice rysunkowe i malarskie z natury, pejzaż,

teoria– demonstracja na przykładowych pomocach dydaktycznych

mini wykład ( przekazanie uczniom wiedzy teoretycznej wraz z możliwością poznania ich przemyśleń )

wykłady wprowadzające

Treści kształcenia :
1. Studium natury :
– analiza przedmiotu, wielkości, proporcji, wzajemnego układu kształtów
2. Kompozycja:
– kształtowanie umiejętności komponowania na płaszczyźnie
– precyzowanie pojęć w zakresie : kreski, waloru, koloru, światłocienia
3. Kompozycyjne układy tematyczne:
– interpretacja  rysunkowa i kolorystyczna motywów krajobrazu, martwej natury, postaci na podstawie obserwowanej natury
4. Kompozycja strukturalna :
– analiza rysunkowa motywu pejzażowego
– studium kolorystyczne martwej natury
5. Studium charakteru formy:
– rysunek studyjny martwej natury
– syntetyczne studium postaci ludzkiej lub zwierzęcia
– kolorystyczne studium martwej natury
6. Interpretacja przestrzeni  w rysunku i malarstwie:
wyrażanie przestrzeni na płaszczyźnie
– perspektywa
– bryła w relacji do płaszczyzny
– plany w obrazie
– głębia obrazu- organizacji
7. Temat w syntetycznej pracy rysunkowej
rysunek konstrukcyjny
8. Studium postaci ludzkiej
9. Portret w kompozycji
10. Kompozycja tematyczna

Treści

środki wyrazu plastycznego
– linia, plama, kreska, forma, kompozycja, materia, barwa, światło, światłocień, walor, kontrast, kolor, przestrzeń, faktura
umiejętność komponowania
typy kompozycji  (otwarta, zamknięta, statyczna, dynamiczna, symetryczna, asymetryczna, strefowa, pasowa)
zasady kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni -izokefalizm, diagonalizm, wertykalizm, horyzontalizm
– znak graficzny, synteza symbol (logo, logotyp, znaki i symbole plastyczne proste i złożone- plakat, reklama)
liternictwo ,znak (litera, układ literniczy, zasada budowy litery i kompozycji literniczej, podstawy typografii i technik wydawniczych)
– podstawowe wiadomości o barwie- podstawowe wiadomości o barwiebarwy ciepłe, zimne, podstawowe, pochodne, dominanta kolorystyczna , akcent kolorystyczny, rodzaje plam barwnych , nasycenie, walor, temperatura, kontrast, harmonia
– wrażenia wzrokowe


*/termin i koszt zajęć mogą ulec zmianie/

Zakupy dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej:
- Zakup projektora cyfrowego (2018)
- Modernizacja aparatury kinowej wraz z elementami widowni Kina ŚWIT (2016)
- Modernizacja ekranu kinowego i powiększenie macierzy serwera Doremi (2014r.)
- Modernizacja nagłośnienia Kina "Świt" (2013r.)
- Modernizacja systemu sprzedaży i rezerwacji biletów w Kinie „Świt” (2012r.)
Zakup cyfrowej konsolety sterowania dźwiękiem dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego