Tam gdzie świeci słońce – film fabularny

Tam gdzie świeci słońce – film fabularny
(27 sierpnia 2014)

Pomysłodawca: Teatr Sztuk Wielu

Projekt realizowany przez Teatr Sztuk Wielu – artystyczną szkołę dla dzieci i młodzieży, we współpracy z profesjonalnymi aktorami i twórcami filmowymi.

Film jest realizowany w celach prospołecznych, ze szczególnym naciskiem na tolerancję wobec innych grup wyznaniowych, narodowościowych, etnicznych, inną orientację seksualną oraz inny sposób patrzenia na świat. Jego celem jest uczenie szacunku do osób starszych i chorych. Akceptacją prawa do głosu ludzi młodych, a także wspieraniem ich w dość często pojawiających się trudnych wyborach życiowych. Jeden dzień zdjęciowy obył się w Domu Kultury Świt
www.teatrsztukwielu.pl

 

Zakupy dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej:
- Zakup projektora cyfrowego (2018)
- Modernizacja aparatury kinowej wraz z elementami widowni Kina ŚWIT (2016)
- Modernizacja ekranu kinowego i powiększenie macierzy serwera Doremi (2014r.)
- Modernizacja nagłośnienia Kina "Świt" (2013r.)
- Modernizacja systemu sprzedaży i rezerwacji biletów w Kinie „Świt” (2012r.)
Zakup cyfrowej konsolety sterowania dźwiękiem dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego