Tam gdzie świeci słońce – film fabularny
(27 sierpnia 2014)

Pomysłodawca: Teatr Sztuk Wielu

Projekt realizowany przez Teatr Sztuk Wielu – artystyczną szkołę dla dzieci i młodzieży, we współpracy z profesjonalnymi aktorami i twórcami filmowymi.

Film jest realizowany w celach prospołecznych, ze szczególnym naciskiem na tolerancję wobec innych grup wyznaniowych, narodowościowych, etnicznych, inną orientację seksualną oraz inny sposób patrzenia na świat. Jego celem jest uczenie szacunku do osób starszych i chorych. Akceptacją prawa do głosu ludzi młodych, a także wspieraniem ich w dość często pojawiających się trudnych wyborach życiowych. Jeden dzień zdjęciowy obył się w Domu Kultury Świt
www.teatrsztukwielu.pl