Przedział wiekowy: od 2 – 4 lat

Cena: 290zł/turnus

Gruma MMTS 4 KIDS pragnie zaprosić na zajęcia edukacyjno-rozwojowe
dla dzieci od 2 do 4 lat:

ŚWITNE BRZDĄCE

Proponujemy formę kilkugodzinnej opieki dziennej (w godzinach 10:00 – 14:00). Zajęcia odbywać się będą w grupie 8-10 osób, w tygodniowych turnusach, w terminach:

lipiec: 2 – 6 (I tydzień)
8 – 13 (II tydzień)

sierpień: 6 – 10 (III tydzień)
13 – 17 (IV tydzień)
20 – 24 (V tydzień)
27 – 31 (VI tydzień)
Celem zwiększenia efektywności zajęć wymagana jest liczba minimum 8 dzieci.

Celem zajęć jest zapewnienie dzieciom opieki w kreatywny i twórczy sposób, w rozwijającej, bezpiecznej atmosferze.

Założenia zajęć to:
1. trening rozstawania z rodzicem;
2. budowanie interakcji z wychowawcą-opiekunem;
3. otwieranie się na inne dzieci;
4. wdrażanie do wspólnej zabawy;

5. budowanie relacji z rówieśnikami w różnym wieku;
6. poprawa rozwoju mowy;
7. poprawa komunikowania się;
8. trening samodzielności.

Proponujemy:
1. małą, kameralną grupę (8 – 10 osób),
2. kreatywne zabawy ruchowe,
3. rozwijające zabawy w kącikach zainteresowań,
4. ciekawe zabawy plastyczne rozwijające motorykę małą,
5. elementy muzyki i rytmiki – rozwijające słuch, wrażliwość na dźwięki oraz poznawanie brzmienia różnych instrumentów.

W zajęciach biorą udział dzieci chodzące i nie korzystające z pieluch, sygnalizujące swoje potrzeby, zdrowe (bez przeziębienia).
Proponowany plan dnia:
1. 10:00 – 10:30 – schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy przy stolikach, rozmowy indywidualne.
2. 10:30 – 10:45 – gimnastyka poranna.
3. 11:00 – 11:30 – zajęcia wychowawczo-dydaktyczne lub praca plastyczna.
4. 11:30 – 11:45 – mycie rączek i przygotowania do drugiego śniadania (produkty na drugie śniadanie przynoszą rodzice)
5. 11:45 – 12:15 – drugie śniadanie;
6. 12:15 – 12:20 – przygotowanie do wyjścia na dwór
7. 12:30 – 13:30 – zabawy ruchowe i aktywności ruchowe na świeżym powietrzu.
8. 13:30 – 14:00 – relaksacja, słuchanie bajek, odpoczynek i odbieranie dzieci.

Prowadzący: 

Magdalena Wiśniewska  nauczyciel wychowania przedszkolnego, posiada ukończone studia podyplomowe na tym kierunku zakończone pracą dyplomową na temat roli zabaw paluszkowych i rączanych oraz metod relaksacji w adaptacji przedszkolnej. Od wielu lat zgłębia się w sposób teoretyczny i praktyczny wiedzę dotyczącą tego,    jak pracować, aby pierwsze dni moich wychowanków w przedszkolu czy żłobku nie były stresem a przyjemnością.
Wielbicielka pedagogiki bliskości, pedagogiki zabawy, a także  pedagogiki waldorfskiej.

W swojej pracy stawia nacisk na indywidualne i podmiotowe traktowanie każdego malucha, podążanie za indywidualnymi potrzebami dziecka i dbanie o dobry kontakt z rodzicami.

Zajęcia plastyczne dla dzieci oraz warsztaty dla młodych nauczycieli  są konsekwencją nie tylko ukończonego kursu papieroplastyki, ale przede wszystkim wielu godzin spędzonych na tworzeniu i kreowaniu własnych pomysłów.

U nas nie ma dyplomów i certyfikatów. Jest za to gwarancja, że nikt nie wyjdzie z pustymi rękami a na pewno… z pełną inspiracji głową.

Michał Wiśniewski z wykształcenia  dziennikarzem radiowym, z powołania muzykiem i  trenerem/wykładowcą, a z zamiłowania osoba do pracy z dziećmi i dla dzieci.

Przez wiele lat organizował zajęcia dla dzieci z ramienia Rad Rodziców w przedszkolach i szkołach, brał udział w opiniowaniu pracy nauczycieli  i pedagogów oraz przez dwa lata brał udział w organizowaniu  ogólnorozwojowych zajęć dla dzieci z ramienia Fundacji Kreatywne Popołudnia

Kocha muzykę,  rysunek, literaturę, taniec… a  najbardziej na świecie uwielbiam wymyślać zabawy, prace plastyczne, gry  dla dzieci w różnym wieku.

Zakupy dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej:
- Zakup projektora cyfrowego (2018)
- Modernizacja aparatury kinowej wraz z elementami widowni Kina ŚWIT (2016)
- Modernizacja ekranu kinowego i powiększenie macierzy serwera Doremi (2014r.)
- Modernizacja nagłośnienia Kina "Świt" (2013r.)
- Modernizacja systemu sprzedaży i rezerwacji biletów w Kinie „Świt” (2012r.)
Zakup cyfrowej konsolety sterowania dźwiękiem dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego