Termin zajęć: czwartek, godz. 17.00-18.00, 18.00 – 19.00*
Przedział wiekowy: 5- 12 lat
Koszt: 80 zł/miesiąc
Sala: 7
Prowadzący: dr Bartosz Wieczorek

Celem zajęć jest zainteresowanie dzieci królewską grą, rozwój umiejętności szachowych, zapoznanie z podstawami gry w szachy, przygotowanie do udziału w turniejach szachowych. Szachy to gra, która poprawia koncentrację, uczy analitycznego myślenia, a także- co nie mniej istotne – uczy zarówno wygrywania, jak i ponoszenia klęski.


*/termin i koszt zajęć mogą ulec zmianie/