Zapraszamy przedszkolaki, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich województwa mazowieckiego do udziału

w XXIV Mazowieckim Przeglądzie Teatrów Dzieci i Młodzieży MASKA 2018. Szczegółowe informacje na http://dkswit.com.pl/maska/