Przedział wiekowy: 7-12 lat

Termin zajęć: poniedziałek godz. 17:5518:55* Start zajęć: 5 października

Koszt: 110 zł/ 4 zajęcia** lub 38 zł/ 1 zajęcie***

Przed rozpoczęciem zajęć prosimy o wypełnienie Karty Uczestnika Zajęć dostępnej tutaj lub w Sekretariacie.

Prowadząca: Weronika Zborowska

Sala: 29

Zapraszamy dzieciaki na wspólne małpowanie. Poprzez zabawy
ruchowe i działania grupowe będziemy wspierać rozwój
psychofizyczny uczestników. Ćwiczenia i techniki inspirowane
różnymi szkołami ruchowymi (movement, joga, gimnastyka,
akrobatyka, taniec, pantomima, rytmika) oraz zmodyfikowane do
potrzeb grupy wesprą rozwój świadomości ciała, koordynacji
ruchowej, kompetencji społecznych i dojrzałości emocjonalnej.
Poprzez ruch i wspólna zabawę chcemy stymulować naturalny i
organiczny rozwój dziecka w otaczającym go świecie.
Bo zabawa to najlepsza forma nauki!


*termin zajęć może ulec zmianie

** koszt zajęć zależny jest od ilości zajęć przypadających na dany miesiąc

Zakupy dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej:
- Zakup projektora cyfrowego (2018)
- Modernizacja aparatury kinowej wraz z elementami widowni Kina ŚWIT (2016)
- Modernizacja ekranu kinowego i powiększenie macierzy serwera Doremi (2014r.)
- Modernizacja nagłośnienia Kina "Świt" (2013r.)
- Modernizacja systemu sprzedaży i rezerwacji biletów w Kinie „Świt” (2012r.)
Zakup cyfrowej konsolety sterowania dźwiękiem dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego