Dyrektor Domu Kultury Świt w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, z siedzibą przy ul. Wysockiego 11, 03-371 Warszawa ogłasza nabór do prowadzenia zajęć artystycznych, muzycznych, edukacyjnych i ruchowych w sezonie 2020/2021. 

Zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej na adres: nabor@dkswit.com.pl (tytuł maila: PROWADZENIE ZAJĘĆ 2020/2021) do dnia 31 maja 2020 roku.

Dom Kultury Świt skontaktuje się z wybranymi osobami do dnia 10 czerwca 2020 roku.

Dokumenty, które należy załączyć:

* CV

*opcjonalnie: list motywacyjny lub referencje.

Osoby zainteresowane prowadzeniem kilku zajęć proszone są o wypełnienie oddzielnych formularzy dla każdego z nich. 

Poszukujemy instruktorów do prowadzenia następujących zajęć:

  1. Zajęcia edukacyjne

1.1  Drukowanie 3D

1.2  Eksperymenty fizyczno-chemiczne

1.3  Grafika komputerowa

1.4  Język angielski dla dzieci przedszkolnych

1.5  Kursy języków obcych

1.5.1  Język angielski

1.5.2  Język hiszpański

1.5.3  Język włoski

1.5.4  Inne języki

1.6 Język migowy

1.7  Kurs dj-ski

1.8  Kurs fotograficzny

1.9  Majsterkowanie

1.10  Programowanie

1.11 Robotyka

1.12 Szachy

1.13 Warsztaty animacji poklatkowej

1.14 Warsztaty filmowe 

1.15 Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci

1.16 Zajęcia teletechniczne

1.17 Inne

  1. Zajęcia muzyczne

2.1 Gra na instrumentach

2.1.1 Gitara

2.1.2 Perkusja

2.1.3 Pianino/ keyboard  

2.1.4 Skrzypce

2.1.5 Inne instrumenty

2.2 Wokal

2.3 Zajęcia umuzykalniające dla maluchów

2.3 Inne

  1. Zajęcia artystyczne

3.1  Charakteryzacja filmowa i teatralna

3.2  Ognisko teatralne

3.3  Patchwork

3.4  Rękodzieło

3.5  Sekcja kabaretu, stand-upu

3.6  Teatr muzyczny

3.7  Zajęcia plastyczne

3.8  Inne

  1. Zajęcia ruchowe

4.1  Akrobatyka

4.2  Balet

4.3 Joga

4.4  Pilates

4.5  Samoobrona

4.6  Tai-chi

4.7  Taniec ludowy

4.8  Taniec nowoczesny

4.9  Taniec orientalny

4.10  Taniec towarzyski dla dorosłych

4.11 Taniec z elementami akrobatyki

4.12 Zajęcia dla kobiet w ciąży

4.13 Zdrowy kręgosłup

4.14 Inne

Zespół Działu Programowego ds. Zajęć Stałych wybierze najatrakcyjniejsze zgłoszenia, biorąc pod uwagę zaproponowany program zajęć, doświadczenie instruktorów oraz proponowane wynagrodzenie. 

Do celu konkursu ofert prosimy zawrzeć w aplikacji niniejsze oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek m..st. Warszawy moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie, dla potrzeb niezbędnych do procesów rekrutacji, prowadzonych zarówno obecnie jak i w przyszłości zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U.2016.922) i Rozp. Parlam. Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych dostępnej na stronie internetowej: https://dkswit.com.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/

Zakupy dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej:
- Zakup projektora cyfrowego (2018)
- Modernizacja aparatury kinowej wraz z elementami widowni Kina ŚWIT (2016)
- Modernizacja ekranu kinowego i powiększenie macierzy serwera Doremi (2014r.)
- Modernizacja nagłośnienia Kina "Świt" (2013r.)
- Modernizacja systemu sprzedaży i rezerwacji biletów w Kinie „Świt” (2012r.)
Zakup cyfrowej konsolety sterowania dźwiękiem dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego