Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. Wysockiego 11, 03-371 Warszawa ogłasza nabór do prowadzenia zajęć:

  • muzycznych – wokal;
  • edukacyjnych – zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci;
  • ruchowych – zajęcia rodzinne (dla rodziców z dziećmi).

Zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej na adres: eszczecinska@dkswit.com.pl (tytuł maila: PROWADZENIE ZAJĘĆ 2019/2020) lub złożyć osobiście w sekretariacie Domu Kultury ŚWIT, pokój nr 30 (koperta podpisana PROWADZENIE ZAJĘĆ 2019/2020) do dnia 04 stycznia 2020 roku.

Dom Kultury „Świt” skontaktuje się z wybranymi osobami do dnia 10.01.2020 roku.

Dokumenty, które należy złożyć:

– wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania TUTAJ),

– CV,

– opcjonalnie: referencje.

Osoby zainteresowane prowadzeniem kilku zajęć proszone są o wypełnienie oddzielnych formularzy dla każdego z nich.

Dyrektor Domu Kultury „Świt” powoła trzyosobowy zespół, który wybierze najatrakcyjniejsze zgłoszenia, biorąc pod uwagę proponowane wynagrodzenie, doświadczenie instruktorów i zaproponowany program zajęć.

Do celów konkursu ofert prosimy zawrzeć w aplikacji niniejsze oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie, dla potrzeb niezbędnych do procesów rekrutacji, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U.2016. 922) i Rozp. Parlam. Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych dostępnej na stronie internetowej http://dkswit.com.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/.

Zakupy dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej:
- Zakup projektora cyfrowego (2018)
- Modernizacja aparatury kinowej wraz z elementami widowni Kina ŚWIT (2016)
- Modernizacja ekranu kinowego i powiększenie macierzy serwera Doremi (2014r.)
- Modernizacja nagłośnienia Kina "Świt" (2013r.)
- Modernizacja systemu sprzedaży i rezerwacji biletów w Kinie „Świt” (2012r.)
Zakup cyfrowej konsolety sterowania dźwiękiem dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego