Projekt Sąsiedzka Stacja Rowerowa został zrealizowany zgodnie z założeniami i w pełni wykonany, na ogólnodostępnym terenie przy Domu Kultury Świt w Dzielnicy Targówek m.st.Warszawy, ul. Wysockiego 11.

Bezpośrednim działaniem projektu było zaadoptowanie metalowej instalacji z lat 50, która służyła pierwotnie jako gablota wystawiennicza oraz maszt flagowy na potrzeby Sąsiedzkiej Stacji Rowerowej.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

  • warsztaty sąsiedzkie – konstrukcja z żelaza została wspólnie z uczestnikami zajęć i wydarzeń DK Świt odrestaurowana oraz dostosowana do nowej funkcji.

Zakres planowanych prac obejmował:

– oczyszczenie konstrukcji

– naniesienie farb i emulsji ochronnych

– montaż elementów drewnianych

– montaż 2 tablic informacyjnych;

– montaż stojaków rowerowych i stacji BikeStop;

Powyższe prace wykonane zostały w ramach działań animacyjnych (3 spotkania), pod kierunkiem pracowników gospodarczych i technicznych DK Świt: Magdaleny Paszkowskiej i Zbigniewa Biernackiego, w poniższych terminach:07.09, 14.09, 21.09 – w godzinach: 12:00-14:00 (każdorazowo). W warsztatach wzięli udział zarówno mieszkańcy, jak i wolontariusze DK Świt. Zainstalowano również stojaki rowerowe oraz samoobsługową stację naprawczą oraz tabliczkę informacyjną dotyczącą idei GOZ.

1.10.2021r., nastąpiło oficjalne otwarcie Sąsiedzkiej Stacji Rowerowej z udziałem mieszkańców. W ramach tego wydarzenia zaprosiliśmy do przeprowadzenia dodatkowego warsztatu – Otwarty Warsztat Rowerowy, czyli inicjatywę Stowarzyszenia Mierz Wysoko.

W projekcie zrealizowano wszystkie zakładane efekty.

Wskazane we wniosku – 2 pierwsze etapy zostały przeprowadzone równolegle, w terminie: 1-30.09.2021.

– przygotowania logistyczne i promocyjne działania; przygotowanie identyfikacji wizualnej, przygotowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych;  rozpoczęcie działań promocyjnych skierowanych do mieszkańców;

– wybór i zakup materiałów na I etap prac związanych z dostosowaniem konstrukcji do użytku, przeprowadzenie wskazanego zakresu prac w formie  3 warsztatów: sąsiedzkich pod kierunkiem pracowników technicznych DK Świt;
2 etap -montaż stacji naprawczej, w terminie: 7, 14, 21.09.2021 r. Łącznie w warsztatach i przy pracach udział wzięło ok. 20 osób.

1.10.2021 – 3 etap: sąsiedzkie otwarcie stacji z udziałem Otwartego Warsztatu Rowerowego, Stowarzyszenia Mierz Wysoko. Liczba odbiorców podczas otwarcia 10.

2.10-30.10.2021 – intensywna promocja idei kultury rowerowej wśród mieszkańców, podsumowanie i ewaluacja projektu. Ta kampania trwa nadal. W Miejscu Aktywności Lokalnej ŚWITLICA zlokalizowanej w DK Świt stale rozwijamy ten temat, a pracownicy powołali tzw. Zielony Zespół, mający na celu przeprowadzenie ekologizacji naszej instytucji, jego działalność wystartowała po otwarciu Sąsiedzkiej Stacji Rowerowej. 

Obecnie z naszej stacji już korzystają mieszkańcy Targówka i odbiorcy różnorodnej oferty edukacyjno – kulturowej DK Świt.

Nasza inicjatywa stała się inspiracją dla dzielnicy Targówek –

https://www.facebook.com/groups/targowek/posts/4097937976976888 

Rezultaty trwałe przeprowadzonych działań to przede wszystkim:

– przeprowadzenie modernizacji elementu małej architektury z roku 1958 i nadanie jej nowej funkcjonalności poprzez stworzenie Sąsiedzkiej Stacji Rowerowej przy ul. Wysockiego 11 w Warszawie;

– przeprowadzenie warsztatów z mieszkańcami
(trzy spotkania) mające na celu edukację idei GOZ;

– przeprowadzenie otwarcia Sąsiedzkiej Stacji Rowerowej

– stworzenie modelu nowej jakości działania sąsiedzkiego związanego z odzyskiwaniem
i nadawaniem nowego znaczenia elementom wspólnym.

Efekt tych działań pozwoli szerzej wyjść poza schematyczne pojmowanie odzyskiwania.

Ponadto projekt przyczyni się do podniesienia wartości zamieszkiwanego miejsca, wzbogacając je o narzędzie służące wszystkim mieszkańcom naszej dzielnicy, ale również osobom, które przyjeżdżają tu z innych dzielnic.

Zakupy dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej:
- Zakup projektora cyfrowego (2018)
- Modernizacja aparatury kinowej wraz z elementami widowni Kina ŚWIT (2016)
- Modernizacja ekranu kinowego i powiększenie macierzy serwera Doremi (2014r.)
- Modernizacja nagłośnienia Kina "Świt" (2013r.)
- Modernizacja systemu sprzedaży i rezerwacji biletów w Kinie „Świt” (2012r.)
Zakup cyfrowej konsolety sterowania dźwiękiem dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego