Dom Kultury Świt zaprasza na cykl spotkań WOKÓŁ EKOFEMINIZMU, które towarzyszą projektowi Miejski Rok Obrzędowy 2022.
 
🦒 Ekofeminizm to intersekcjonany ruch społeczny oraz teoria krytyczna, które w wyrazisty i konsekwentny sposób wyrażają sprzeciw wobec systemowej przemocy dotykającej przede wszystkim kobiety, osoby z grup mniejszościowych niezależnie od płci oraz przyrodę.
Definiując ekofeminizm często zwraca się uwagę na to czemu się sprzeciwia. Jest antypatriarchalny i antykapitalistyczny, bo demaskuje krytyczny stan nierówności względem płci, rasy, klasy, statusu ekonomicznego, pochodzenia, sprawności, koloru skóry, gatunku. Równocześnie z odsłanianiem szerokiego wachlarza struktur opresji i ich wpływu na kryzys klimatyczny i ekologiczny, ekofeminizm wskazuje kierunki dla zmiany. To przede wszystkim
troska i wrażliwość stoją w centrum promieniście rozchodzącego się systemu wartości.
 
Tak, aby to wszystko co w heteronormatywnym świecie było eksploatowane i kontrolowane – teraz odzyskało równy oddech i prawo do swobodnego istnienia.
Jeśli pytamy o to co może uratować nasz świat, to w perspektywie ekofeministycznej są to zmiany w świadomości i praktyce politycznej i życiowej doceniającej:
współistnienie, cykliczność, troskę o teraźniejszość i przyszłość, wzajemne więzi, dziedzictwo i wiedzę jaką przekazuje świat przyrody.
W cyklu spotkań “Wokół ekofeminizmu” na tych wartościach będziemy skupiać rozpoznawanie czym jest ekofeminizm zarówno w myśli teoretycznej jak i praktyce działania.
Zapraszamy do wspólnej wielozmysłowej edukacji.
Cykl jest podzielony na dwa sezony: wiosenny i jesienny.
 
Drugie spotkanie:
🦍 30 maja (poniedziałek) godz. 19:00-20.30
Wspólnota międzygatunkowa.
O poszukiwaniu wielowymiarowości w postrzeganiu i doświadczaniu natury, w tworzeniu i snuciu symbiotycznej wizji świata opartej na sieci wzajemnych powiązań i współistnieniu.
Spotkanie z Anią Siekierską, artystką, współzałożycielką Wspólnoty Międzygantunkowej +
 
Koncepcja cyklu: Werka Karasek i Iza Kaszyńska
Iza Kaszyńska – kulturoznawczyni, kuratorka, animatorka, działaczka społeczna. Pracuje na styku pola sztuki współczesnej, aktywizmu społecznego i feministycznego, działań na rzecz ochrony środowiska. Zajmuje się badaniem i rozwijaniem pomysłów na ekologiczną, wrażliwą instytucję, tworzeniem scenariuszy na przyszłość obejmujących sposoby działania instytucji kultury i sztuki w obliczu kryzysu klimatycznego.
 
Wstęp wolny!
Obowiązują zapisy, liczba miejsc jest ograniczona.
👉Zarezerwuj miejsce pisząc na adres: dlaklimatu@dkswit.com.pl
Zakupy dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej:
- Zakup projektora cyfrowego (2018)
- Modernizacja aparatury kinowej wraz z elementami widowni Kina ŚWIT (2016)
- Modernizacja ekranu kinowego i powiększenie macierzy serwera Doremi (2014r.)
- Modernizacja nagłośnienia Kina "Świt" (2013r.)
- Modernizacja systemu sprzedaży i rezerwacji biletów w Kinie „Świt” (2012r.)
Zakup cyfrowej konsolety sterowania dźwiękiem dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego