Zajęcia konstruktorsko – architektoniczne „Było sobie miasto”

Termin: 2-6.08 w godzinach 10:30-12:00

Przedział wiekowy: 7-13 lat

Koszt: 250 zł/ 5 zajęć

Zapisy

Zajęcia mają na celu rozwijać świadomość przestrzenną, zapoznawać
z podstawami wiedzy na temat architektury, urbanistyki, z głównymi zasadami działania miasta oraz pomagać doskonalić zdolności manualne
i plastyczne.

Chcemy wzbudzać w uczestnikach zainteresowanie przestrzenią, w której się poruszają i którą zamieszkują, pomagać poznawać tradycje architektoniczne, kulturę oraz rozwijać świadomość społeczną.

Podczas zajęć dzieci wykonują różnego rodzaju prace plastyczne. Dbamy
o różnorodność, chcemy, by uczestnicy poznali różne techniki i pomysły (będziemy m.in. malować farbami, sklejać papierowe modele, projektować wnętrza i ogrody).

Cześć stworzonych prac dzieci będą mogły zabrać ze sobą do domu.

Na końcu podsumowujemy zajęcia. Rozmawiamy o tym, co udało nam się zrobić (i dlaczego?), które rozwiązanie się nie sprawdziło (co zawiniło?)
i wyciągamy wnioski, z których korzystamy podczas kolejnych zajęć.

Zakupy dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej:
- Zakup projektora cyfrowego (2018)
- Modernizacja aparatury kinowej wraz z elementami widowni Kina ŚWIT (2016)
- Modernizacja ekranu kinowego i powiększenie macierzy serwera Doremi (2014r.)
- Modernizacja nagłośnienia Kina "Świt" (2013r.)
- Modernizacja systemu sprzedaży i rezerwacji biletów w Kinie „Świt” (2012r.)
Zakup cyfrowej konsolety sterowania dźwiękiem dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego