Termin zajęć: czwartek godz. 20:00-22:00*
Przedział wiekowy: dorośli
Sala: 6

Teatr Albo albo Warszawa to oddolna inicjatywa, będąca próbą przywrócenia idei teatru tworzonego przez pasjonatów. Teatru niezależnego od uniwersytetu, dotacji i nacisków. Teatru, który byłby częścią jak najlepiej rozumianej kultury studenckiej. Teatru, który służyłby jako platforma wyrażania swoich poglądów czy manifestowania wartości. W końcu także miejscem spotkania, integracji i przyjaźni młodych ludzi, którzy chcą aktywnie tworzyć kulturę miasta. Teatr Albo albo Warszawa jest miejscem twórczego działania młodych ludzi, niezależnie od uczelni, studiowanego kierunku czy wykonywanej pracy. Działalność Teatru Albo albo Warszawa obejmuje pracę nad warsztatem aktorskim (gdzie największy nacisk kładzie się na ruch) oraz ćwiczenia improwizacyjne, które doprowadzą do powstania spektaklu.

Do wzięcia udziału w pracy Teatru zaproszeni są wszyscy, niezależnie od posiadanego doświadczenia scenicznego.

Zgłoszenia: alboalbowarszawa@gmail.com


*termin zajęć może ulec zmianie

** koszt zajęć zależny jest od ilości zajęć przypadających na dany miesiąc

Zakupy dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej:
- Zakup projektora cyfrowego (2018)
- Modernizacja aparatury kinowej wraz z elementami widowni Kina ŚWIT (2016)
- Modernizacja ekranu kinowego i powiększenie macierzy serwera Doremi (2014r.)
- Modernizacja nagłośnienia Kina "Świt" (2013r.)
- Modernizacja systemu sprzedaży i rezerwacji biletów w Kinie „Świt” (2012r.)
Zakup cyfrowej konsolety sterowania dźwiękiem dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego