Arthouse Kołowa

ARTHOUSE Kołowa to nowy obiekt działający w strukturach Domu Kultury ŚWIT, zlokalizowany przy ul. Kołowej 18. Przejęcie terenu po dawnym GKP nastąpiło jesienią 2020 r., obecnie kompleks jest modernizowany. Przez dekady przestrzeń ta była ważnym punktem na sportowej mapie miasta, zaś obecnie jest wzbogacana o nowe funkcje – kulturalną i rekreacyjną. Celem ARTHOUSE jest zapewnienie przy Kołowej 18 możliwości rozwoju mieszkańcom dzielnicy, w szczególności Targówka Mieszkaniowego. Chcemy integrować lokalną społeczność i realnie ją wspierać w rozwijaniu różnych pasji blisko domu. Jesteśmy przekonani, że to właśnie #TuMieszkaKultura.

Oferta

Przy udziale lokalnej społeczności tworzy się nowa oferta na mapie Targówka Mieszkaniowego w zakresie sportu, edukacji artystycznej, animacji społecznej, zajęć rekreacyjnych oraz przestrzeń na wydarzenia artystyczne. Ogromny, otwarty teren (ok. 32 tys. m2), obejmujący boiska, dziedziniec, tereny zielone, parkingi daje szerokie możliwości. W Arthouse odbywają się treningi i wydarzenia sportowe oraz różnorodne wydarzenia kulturalne i sąsiedzkie, jak koncerty, festiwale, spektakle, zajęcia i warsztaty, potańcówki, wystawy, garażówki, spotkania, kino plenerowe, pikniki i inne. Program ARTHOUSE_Kołowa ukierunkowany jest na potrzeby wszystkich grup wiekowych. Z boisk korzystają dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe, kilka klubów piłki nożnej, sekcje frisbee oraz rugby.

Inwestycje

Efektem podejmowanych przy Kołowej inwestycji będzie powstanie stref: sportowej, kulturalnej, aktywności terenowych, z nowym zapleczem socjalnym, budynkami i pomieszczeniami na sale warsztatowe, kawiarnią, sklepikiem oraz przygotowaną infrastrukturą dla wydarzeń plenerowych. Pierwszy etap modernizacji tj. projekt architektoniczny i projekt zagospodarowania terenu, jest już za nami! W dniu 4 listopada 2021. DK ŚWIT (zarządca terenu) podpisał Umowę w wyniku zakończonego przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla terenu.

Zamówienie obejmuje opracowanie dla całego zamierzenia:

  • dwóch koncepcji projektowych do wyboru przez Zamawiającego;
  • projektu zagospodarowania terenu;
  • projektu architektoniczno – budowlanego;
  • projektów wykonawczych dla poszczególnych elementów zagospodarowania terenu wraz z opracowaniami kosztorysowymi i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcją projektową.

Powierzchnia terenu do zagospodarowania to ok. 31 300 m2. Zamierzenie inwestycyjne zakłada podział obiektu na dwa sektory:

  • część wschodnia jako sektor kulturowo – wypoczynkowy,
  • część zachodnia i centralna jako sektor sportowo – rekreacyjny z naciskiem na aktywny wypoczynek.

Poszczególne etapy prac są sukcesywnie wdrażane. Do wiosny 2023 r. mieszkańcy będą korzystać z wyremontowanego budynku, który pomieści salę treningową dla sekcji akrobatycznej oraz Miejsce Aktywności Lokalnej. Już wkrótce rozpocznie się modernizacja boisk i części sportowej, w której powstaną m.in. pumptruck i tor przeszkód typu runmageddon.

Projekt uwzględnia warunki zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu skweru Stefana Wiecheckiego “Wiecha”  zatwierdzonym Uchwałą nr LXII/1674/2018 Rady m.st. Warszawy z 1 marca 2018 r. Wstępne założenia projektowe przewidują zagospodarowanie terenu z podziałem na następujące strefy funkcjonalne: wejściowa, sportowa (dwa boiska, jedno naturalne, nad sztucznym czasowe zadaszenie, zaplecze szatniowo – sanitarne, parkingu ogrodzonego, wypoczynkowa, rekreacyjna, aktywności terenowych, kulturowa, zabaw dla dzieci, dzikiej zieleni. Pełna dokumentacja z Programem Funkcjonalno – Użytkowym: https://bip2.dkswit.com.pl/index.php/przetargi/

Co z istniejącą infrastrukturą?

Modernizacja terenu wymaga przebudowy a czasem likwidacji istniejących obiektów.

Teren został częściowo oczyszczony z zabudowy, decyzją rozbiórkową Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Planowane jest wykonanie rozbiórek trybun sportowych przed samą modernizacją boisk. Część obiektów z nakazem rozbiórki rozebrano już zimą 2020r., jesienią 2021 r. wyburzona została dawna restauracja „U piłkarzy”.  Do rozbiórki przeznaczono również sklepik ogólnospożywczy i lokal gastronomiczny (dawny kebab) od strony ul. Kołowej.

Budynek zlokalizowany w południowo – wschodnim narożniku działki, w którym działała sala treningowa sekcji akrobatyki sportowej, został przeznaczony do kompleksowej modernizacji. Remont obejmuje przebudowę wejścia i likwidację bariery architektonicznej oraz termomodernizację budynku z zachowaniem dotychczasowego układu pomieszczeń. W istniejącym w bryle budynku samodzielnym mieszkaniu, z odrębnym wejściem, planuje się utworzenie i przekazanie do użytku mieszkańców MAL- Miejsca Aktywności Lokalnej.

Kompleksowa termomodernizacja całego budynku obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachów budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie podłogi na gruncie w sali ćwiczeń. Zmodernizowany zostanie system grzewczy Na potrzeby ogrzewania zamontowany zostanie układ gazowej absorpcyjnej pomy ciepła powietrze/woda, wykonana zostanie niskoparametrowa instalacja grzewcza oraz dla sali ćwiczeń ogrzewanie powietrzne z wykorzystaniem sprężarkowej pompy ciepła powietrze.

Kontakt

Zapraszamy do śledzenia profilu Facebook @ATHOUSEkolowa oraz Instagram ARTHOUSE_kolowa oraz do odwiedzania strony internetowej https://arthousekolowa.pl.

Zachęcamy do kontaktu z Koordynatorką miejsca Christine Przybyła-Kowalska.

Adres e-mail: chprzybyla@dkswit.com.pl,

tel. 22 89 65 118, 571 225 500.

Współpracę z klubami, w tym grafik treningów i meczy koordynuje Edyta Ziółkowska.

Adres e-mail: eziolkowska@dkswit.com.pl,

tel. 22 89 65 113, 571 225 514.

Wystawa: 365 dni Kołowej

Dostępność strony

Zakupy dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej:
- Zakup projektora cyfrowego (2018)
- Modernizacja aparatury kinowej wraz z elementami widowni Kina ŚWIT (2016)
- Modernizacja ekranu kinowego i powiększenie macierzy serwera Doremi (2014r.)
- Modernizacja nagłośnienia Kina "Świt" (2013r.)
- Modernizacja systemu sprzedaży i rezerwacji biletów w Kinie „Świt” (2012r.)
Zakup cyfrowej konsolety sterowania dźwiękiem dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego