Uniwersytet III Wieku

Zajęcia fakultatywne

Wykłady

Galeria

Seminaria

Bródnowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Bródnowski Uniwersytet III Wieku jest jedną z form działalności Domu Kultury ŚWIT. Rozpoczął działalność w 2005 r. i liczy sobie ok. 450 słuchaczy.

Aktywność jest naturalną potrzebą człowieka. Nie jest wyłącznie przywilejem ludzi młodych. W przypadku seniorów to swoisty eliksir młodości, warunek zdrowia fizycznego i psychicznego. Osiągnięcie wieku emerytalnego w życiu każdego człowieka jest punktem zwrotnym. Najczęściej emerytura wszystkim kojarzy się z okresem zasłużonego wypoczynku po latach wytężonej pracy. Jednak tylko emeryci wiedzą, że ta na pierwszy rzut oka sielanka, dla większości seniorów okazuje się być bardzo poważną zmianą.
Przyzwyczajeni do czynnego życia zawodowego, rodzinnego, nagle przestają być w centrum wydarzeń. Z dnia na dzień przestają pełnić role społeczne, które przez większość życia stanowiły dla nich jego istotę i fundament. Dorosłe dzieci zakładają rodziny, opuszczają domy, często wyjeżdżają w odległe strony. W naturalny sposób kurczy się grono przyjaciół i bliskich.
Nadmiar czasu wolnego i brak nawyku aktywnego korzystania z dobrodziejstw, jakie się z nim wiążą, okazuje się uciążliwy dla ogólnego stanu zdrowia. Życie bez planów na przyszłość, zadań, perspektyw traci sens. Zasłużony odpoczynek emeryta przeradza się w izolację, osamotnienie i bezczynność, które są źródłem wielu różnych chorób. W efekcie pogarsza się jakość życia i przyśpiesza proces starzenia.
Z tak postawionej diagnozy zrodziła się misja, która jest fundamentem działalności Uniwersytetów III Wieku. Cieszą się one dużą popularnością, ponieważ są interesującą propozycją dla seniorów, którzy nie zgadzają się na wykluczenie, którzy jesień życia chcą widzieć w złotej palecie barw, a nie szarzyzny, monotonii i przygnębienia. Kalendarza biologicznego nie da się oszukać, ale tzw. „jesień życia” może okazać się nowym rozdziałem, którego zapisanie zależy wyłącznie od wyobraźni, pragnień i marzeń współczesnych seniorów, a także odwagi i determinacji w ich realizacji.
Trzeba im tylko stworzyć odpowiednie warunki i możliwości, czego przykładem może być m.in. Bródnowski Uniwersytet III Wieku.
Jego głównym celem jest aktywizacja intelektualna, fizyczna, turystyczna i artystyczna seniorów, a także bogata i zróżnicowana oferta programowa, na którą składają się wykłady, seminaria i zajęcia fakultatywne. Bródnowski Uniwersytet III Wieku w pełni zasługuje na swoją nazwę, ponieważ wykładowcami są w większości pracownicy naukowi najlepszych warszawskich uczelni wyższych i wybitni specjaliści renomowanych instytucji kultury. Kadra naukowa rekrutująca się m.in. z Uniwersytetu Warszawskiego, ASP, Uniwersytetu Muzycznego, PAN, SGGW, AWF, Państwowego Muzeum Etnograficznego, Muzeum Narodowego, Zamku Królewskiego, Muzeum Pałac w Wilanowie, Muzeum Literatury, gwarantuje wysoki poziom wykładów i seminariów. Słuchacze uczestniczą w nich dwa razy w tygodniu i w co drugą sobotę. W roku akademickim 2016/2017 wygłoszone zostały 32 wykłady m.in. z historii sztuki, muzyki, literatury, kina, teatru, astronomii, psychologii, nauk przyrodniczych i kulturoznawstwa. Pogłębione studia realizowane były podczas 44 zajęć w ramach 6 seminariów z zakresu: profilaktyki zdrowia, historii sztuki, historii muzyki, filozofii, kulturoznawstwa i geografii (cykl – Dookoła Świata).
Bródnowski Uniwersytet III Wieku ma tą jeszcze zaletę, w porównaniu z innymi podobnymi placówkami, że będąc jedną z form działalności Domu Kultury ŚWIT, może korzystać z jego pracowni specjalistycznych, lektorów i instruktorów ruchu artystycznego.
W roku akademickim 2014/2015 prowadzili oni 21 zajęć fakultatywnych, w ramach których słuchacze mogli rozwijać swoje zainteresowania: rysunek i malarstwo, tkactwo artystyczne, rysunek i malarstwo portretowe, witraż, malarstwo olejne, decupage, ceramikę, chór, tańce w kręgu, lektoraty języków obcych (angielski, hiszpański, francuski, włoski, niemiecki), zajęcia z kultury fizycznej (aqua aerobic, gimnastyka 50+, tai-chi, joga), a także kurs komputerowy i warsztaty psychologiczno-terapeutyczne.
Uczestniczyło w nich 311 osób, czyli ok. 70% ogólnego stanu słuchaczy Bródnowskiego Uniwersytetu III Wieku. Nie byłoby oczywiście ośrodka uniwersyteckiego bez kultury. Od początku istnienia Uniwersytetu powstało specjalnie dedykowane dla naszych studentów, a także seniorów niebędących słuchaczami, Kino Złotego Wieku (w każdy poniedziałek i środę o 13.45.), dzięki któremu nie muszą sobie Oni odmawiać uczestnictwa w tej najbardziej egalitarnej ze sztuk, ponieważ ceny biletów określone zostały na symbolicznym poziomie (10 zł.!). Pona

dto słuchacze Uniwersytetu mogą korzystać na preferencyjnych zasadach lub bezpłatnie z bardzo dużej ilości imprez organizowanych w Domu Kultury ŚWIT – koncertów, przeglądów filmowych, programów kabaretowych, spektakli teatralnych i wystaw. Bródnowski Uniwersytet III Wieku współpracuje również z wieloma warszawskimi teatrami, które przeznaczają określoną pulę biletów ulgowych specjalnie dla naszych słuchaczy. Dzięki temu mogą oni na bieżąco śledzić repertuar teatrów: Narodowego, Żydowskiego, Polskiego, Studio, Praga, Na Woli, Powszechnego, Rampy, Collegium Nobilium. Na uwagę zasługuje popularność oferty turystycznej, która jest rezultatem współpracy Biura Turystycznego ARTUR z Bródnowskim Uniwersytetem III Wieku. Słuchacze Uniwersytetu mają szansę zapoznać się z najróżniejszymi, ciekawymi i pięknymi zakątkami naszego kraju. Nie obce są im wojaże zagraniczne. Specjalnie dla nich zorganizowane zostały wycieczki do Włoch, Francji, Grecji, Rosji, Węgier i na Ukrainę. Słuchacze Bródnowskiego Uniwersytetu III Wieku to ludzie dynamiczni, ambitni, pełni optymizmu i pozytywnej energii. Jeżeli w jakieś części te cechy zostały rozwinięte lub wyeksponowane dzięki Uniwersytetowi, to należy uznać, że nadzieje, jakie w nim pokładaliśmy powołując go do życia 20 lat temu, zostały spełnione. Zapraszamy do zapisów nowych słuchaczy. Obiecujemy, że nie będą rozczarowani.

Zakupy dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej:
- Zakup projektora cyfrowego (2018)
- Modernizacja aparatury kinowej wraz z elementami widowni Kina ŚWIT (2016)
- Modernizacja ekranu kinowego i powiększenie macierzy serwera Doremi (2014r.)
- Modernizacja nagłośnienia Kina "Świt" (2013r.)
- Modernizacja systemu sprzedaży i rezerwacji biletów w Kinie „Świt” (2012r.)
Zakup cyfrowej konsolety sterowania dźwiękiem dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego