Uniwersytet III Wieku

Zajęcia fakultatywne

Wykłady

Galeria

Seminaria

Obecnie osoby starsze to prawie 13% polskiego społeczeństwa, a szacuje się, że za 15 lat liczba ta sięgnie 17% ogółu ludności w Polsce. Na naszych oczach zachodzą przemiany ekonomiczne i gospodarcze, a ponadto postęp techniczny i ekonomiczny sprawiły, że to właśnie ta grupa społeczna zyskała najmniej na tych przeobrażeniach.
Aktywność jest naturalną potrzebą człowieka. Nie jest przywilejem wyłącznie ludzi młodych. Zauważamy to szczególnie podczas większości wydarzeń organizowanych przez Dom Kultury “Świt”. Bardzo chętnie biorą w nich udział Koła Seniorów oraz inne grupy osób w wieku poprodukcyjnym, które w dalszym ciągu są otwarte na to, co proponuje im szeroko pojęta kultura.
Kiedy jesteśmy przyzwyczajeni do czynnego życia zawodowego, intensywnego życia rodzinnego, nie chcemy rezygnować z tego po przejściu na emeryturę. Jeśli zdrowie nie ogranicza nas w tej kwestii warto podjąć  dodatkowe aktywności, a okazją do tego jest właśnie uzyskanie indeksu studenta Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Jego głównym celem jest aktywizacja intelektualna seniorów, a także fizyczna, turystyczna i artystyczna. Bródnowski Uniwersytet III Wieku posiada bogatą i zróżnicowaną ofertę programową, na którą składają się wykłady, seminaria i zajęcia fakultatywne. Kadra naukowa rekrutująca się m.in. z Uniwersytetu Warszawskiego, ASP, Uniwersytetu Muzycznego, PAN, SGGW, AWF, Muzeum Etnograficznego, Muzeum Narodowego, Zamku Królewskiego, Muzeum Pałac w Wilanowie, Muzeum Literatury, Zamku Królewskiego gwarantuje wysoki poziom nauczania i seminariów. Słuchacze uczestniczą w nich dwa razy w tygodniu i w co drugą sobotę. Wykłady dotyczą takich dziedzin jak historia sztuki, muzyka, literatury, kina, teatru, astronomia, psychologia, nauki przyrodnicze i kulturoznawstwo. Pogłębione studia realizowane były dotychczas z zakresu: profilaktyki zdrowia, historii sztuki, historii muzyki, filozofii, kulturoznawstwa i geografii (cykl – Dookoła Świata).
Bródnowski Uniwersytet III Wieku ma tą jeszcze zaletę, w porównaniu z innymi podobnymi placówkami, że będąc jedną z form działalności Domu Kultury ŚWIT, może korzystać z jego pracowni specjalistycznych, lektorów i instruktorów ruchu artystycznego.

Od początku istnienia Uniwersytetu powstało specjalnie dedykowane dla naszych studentów, a także seniorów niebędących słuchaczami, Kino Złotego Wieku, gdzie ceny biletów określone zostały na symbolicznym poziomie 10 zł.!

Ponadto słuchacze Uniwersytetu mogą korzystać na preferencyjnych zasadach lub bezpłatnie z bardzo dużej ilości imprez organizowanych w Domu Kultury ŚWIT – koncertów, przeglądów filmowych, programów kabaretowych, spektakli teatralnych i wystaw. 

Zachęcamy do zapisów nowych słuchaczy. Przekonajcie się sami w jakiej wspaniałej atmosferze uczą się i spędzają czas studenci Bródnowskiego Uniwersytety III Wieku.

Dostępność strony

Zakupy dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej:
- Zakup projektora cyfrowego (2018)
- Modernizacja aparatury kinowej wraz z elementami widowni Kina ŚWIT (2016)
- Modernizacja ekranu kinowego i powiększenie macierzy serwera Doremi (2014r.)
- Modernizacja nagłośnienia Kina "Świt" (2013r.)
- Modernizacja systemu sprzedaży i rezerwacji biletów w Kinie „Świt” (2012r.)
Zakup cyfrowej konsolety sterowania dźwiękiem dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego