Przedział wiekowy: 4-6 lat

Termin zajęć: wtorek i czwartek godz. 16:30-17:15* zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu

Koszt: 150 zł/ 8 zajęć** lub 26 zł/ 1 zajęcie***

Kup zajęcia on-line

Przed rozpoczęciem zajęć prosimy o wypełnienie Karty Uczestnika Zajęć dostępnej tutaj lub w Sekretariacie.


Przedział wiekowy: 7-8 lat

Termin zajęć: wtorek i czwartek godz. 17:25-18:10* zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu

Koszt: 150 zł/ 8 zajęć** lub 26 zł/ 1 zajęcie***

Kup zajęcia on-line

Przed rozpoczęciem zajęć prosimy o wypełnienie Karty Uczestnika Zajęć dostępnej tutaj lub w Sekretariacie.


Przedział wiekowy: 9-11 lat

Termin zajęć: wtorek i czwartek godz. 18:20-19:05* zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu

Koszt: 150 zł/ 8 zajęć** lub 26 zł/ 1 zajęcie***

Kup zajęcia on-line

Przed rozpoczęciem zajęć prosimy o wypełnienie Karty Uczestnika Zajęć dostępnej tutaj lub w Sekretariacie.


Przedział wiekowy: 12-14 lat

Termin zajęć: wtorek i czwartek godz. 19:15-20:00* zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu

Koszt: 150 zł/ 8 zajęć** lub 26 zł/ 1 zajęcie***

Kup zajęcia on-line

Przed rozpoczęciem zajęć prosimy o wypełnienie Karty Uczestnika Zajęć dostępnej tutaj lub w Sekretariacie.


Przedział wiekowy: 15-17 lat

Termin zajęć: wtorek i czwartek godz. 20:10-20:55* zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu

Koszt: 150 zł/ 8 zajęć** lub 26 zł/ 1 zajęcie***

Kup zajęcia on-line

Przed rozpoczęciem zajęć prosimy o wypełnienie Karty Uczestnika Zajęć dostępnej tutaj lub w Sekretariacie.


Sala: taneczna

Prowadzący: Instruktorzy Grom Combat

Grom Combat Kids to zajęcia samoobrony, w których główny nacisk położony jest na budowanie sprawności ogólnej uczestników zajęć. Na zajęciach kształtowane są nawyki ruchowe i zachowania maksymalizujące bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sytuacjach zagrożenia. W trakcie zajęć uczestnicy uczą się, jak działać i jakie techniki stosować w sytuacji agresji rówieśniczej i agresji ze strony osób starszych. Techniki z uwzględnieniem poziomu zagrożenia płynącego z ich zastosowania są dostosowane do wieku i poziomu poznawczego uczestników zajęć, tak aby dzieci potrafiły zastosować adekwatne środki do zagrożenia.
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.
Dwa razy w roku realizowane są egzaminy na stopnie uczniowskie weryfikujące zdobywane umiejętności.
Dodatkowym elementem szkolenia są spotkania o charakterze Seminaryjnym (raz na dwa miesiące), kiedy to w trybie warsztatowym adepci (wraz z rodzicami) zapoznają się m.in. z zasadami:

  • komunikacji bez przemocy,
  • komunikacji z osobą agresywną,
  • radzenia sobie ze stresem,
  • stawiania granic wobec innych (np. w sytuacji nagabywania do spróbowania przyjęcia środków psychoaktywnych),
  • pierwszej pomocy przedmedycznej,
  •  strzelectwa
  • terenoznawstwa i topografii,
  • survivalu,

Kulminacyjnym elementem Szkolenia są obozy na których zawsze w trybie dostosowanym do możliwości poznawczych adeptów wszystkie elementy są realizowane kompleksowo.

Elementem uzupełniającym i wspierającym efektywność całego procesu Szkolenia dla dzieci (zalecanym, acz nieobowiązkowym) są warsztaty dedykowane rodzicom i opiekunom, tak aby Ci wiedząc co potrafią dzieci sami mogli z nimi w formie zabawy utrwalać i poszerzać zdobywane umiejętności, a w kwestiach związanych z kompetencjami interpersonalnymi wspierać proces kształtowania odpowiednich postaw i nawyków.
Efektem dodatkowym osiąganym dzięki takiemu procesowi jest pogłębienie relacji między rodzicami a dziećmi i poszerzenie wspólnych płaszczyzn zainteresowań i możliwych form spędzania wolnego czasu razem.

Założenie współpracy z adeptami i rodzicami jest długoterminowe i nastawione na wsparcie rodziców w procesie kształtowania i rozwoju dzieci na mądrych, zrównoważonych i sprawnie funkcjonujących w świecie ludzi.

Proces szkolenia odbywa się w Systemie Szkoleniowym GROM COMBAT – Systemie wywodzącym się z Jednostki Specjalnej GROM.

Prowadzący: Cały proces nadzorowany jest przez Bartosza Gaguckiego, Głównego Instruktora Systemu GROM COMBAT, Instruktora Karate i Strzelectwa Sportowego, Trenera umiejętności miękkich, Coucha rozwoju osobistego, z doświadczeniem w pracy nauczycielskiej, wykładowej i szkoleniowej skierowanej do dzieci, młodzieży i dorosłych, z wykształceniem akademickim w dziedzinie Filozofii.

Więcej informacji i wizualizację poszczególnych aktywności można uzyskać na funpage’u projektu na facebooku – GRActive KIDS.

Poznaj naszego instruktora lepiej tutaj!


*termin zajęć może ulec zmianie

** koszt zajęć zależny jest od ilości zajęć przypadających na dany miesiąc

***ze względu na konieczność sprawdzenia dostępności miejsc w danej grupie, pojedyncze zajęcie można wykupić tylko w Sekretariacie

Uwaga! Nagranie 360! Użyj myszki aby zobaczyć salę!
Zakupy dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej:
- Zakup projektora cyfrowego (2018)
- Modernizacja aparatury kinowej wraz z elementami widowni Kina ŚWIT (2016)
- Modernizacja ekranu kinowego i powiększenie macierzy serwera Doremi (2014r.)
- Modernizacja nagłośnienia Kina "Świt" (2013r.)
- Modernizacja systemu sprzedaży i rezerwacji biletów w Kinie „Świt” (2012r.)
Zakup cyfrowej konsolety sterowania dźwiękiem dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego