Przedział wiekowy: 7-16 lat

Termin zajęć:

  • piątek godz. 18.00 – 19.50*
  • sobota godz. 10:00-11:50* 
  • sobota godz. 12:00-13:50* 

Koszt: 120 zł/ 4 zajęcia** lub 42 zł/ 1 zajęcie***

Sala: 21 i 24

Prowadząca: Lucyna Kraśkiewicz

Kup zajęcia on-line

Przed rozpoczęciem zajęć prosimy o wypełnienie Karty Uczestnika zajęć dostępnej tutaj lub w Sekretariacie.

Pracowania Rysunku to zajęcia podczas których młody artysta nauczy się kreślić na papierze linie i znaki, stanowiące istotę rysowania.

W Pracowni uczestnik poznaje techniki rysunkowe i graficzne. Wykonuje zadania pozwalające na wnikliwą obserwację otaczającej nas rzeczywistości i rozwijające wyobraźnię. Uczy się podstaw: kompozycji, perspektywy, proporcji, kolorystyki, światłocienia oraz rysowania postaci, pejzażu, natury i detali architektonicznych. Poznaje dzieła wielkich twórców, które inspirują do stworzenia własnego stylu wypowiedzi artystycznej.

Dzięki zdobytej wiedzy wykonają szkice i studium:
* postaci;
* pejzażu;
* wnętrza;
* martwej natury;
* detali architektonicznych;
* ćwiczenia rozwijające wyobraźnię i zdolności twórcze (w przypadku małoletnich uczestników szczególny nacisk na pracę z kolorem).

Poznają podstawowe pojęcia takie jak:
*kompozycja;
*perspektywa;
*struktura;
*kadry;
*modelunek;
*światłocień;
*kolorystyka;
*faktura;
*przestrzeń.

Prowadząca: Lucyna Kraśkiewicz – absolwentka Malarstwa w pracowni prof.  dr hab. Marzanny Wróblewskiej w Instytucie Edukacji Artystycznej APS w Warszawie. Odbyła staż w Zakładzie ARTETERAPII Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, pełniąc funkcję asystenta prof. Wiesława Karolaka. Nagradzana i wyróżniana w wielu wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach plastycznych. Uprawia rysunek, malarstwo, grafikę i rzeźbę. Prowadzi warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży. Bierze udział w licznych akcjach, wystawach, plenerach i projektach artystycznych, m.in. warsztatach malarskich w Niemczech na Międzynarodowej Akademii TRANSFER. Interesuje się twórczością osób z niepełnosprawnością.


*termin zajęć może ulec zmianie

** koszt zajęć zależny jest od ilości zajęć przypadających na dany miesiąc

***ze względu na konieczność sprawdzenia dostępności miejsc w danej grupie, pojedyncze zajęcie można wykupić tylko w Sekretariacie

Zakupy dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej:
- Zakup projektora cyfrowego (2018)
- Modernizacja aparatury kinowej wraz z elementami widowni Kina ŚWIT (2016)
- Modernizacja ekranu kinowego i powiększenie macierzy serwera Doremi (2014r.)
- Modernizacja nagłośnienia Kina "Świt" (2013r.)
- Modernizacja systemu sprzedaży i rezerwacji biletów w Kinie „Świt” (2012r.)
Zakup cyfrowej konsolety sterowania dźwiękiem dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego