Przedział wiekowy: 7-12 lat

Termin zajęć: poniedziałek godz. 18:00 – 19:20* lub czwartek godz. 17:55 – 19:15* 

Koszt: 120 zł/ 4 zajęcia** lub 42 zł/ 1 zajęcie***

Sala: 21 i 24

Kup zajęcia on-line

Przed rozpoczęciem zajęć prosimy o wypełnienie Karty Uczestnika zajęć dostępnej tutaj lub w Sekretariacie.


Przedział wiekowy: młodzież

Termin zajęć: czwartek godz. 19:25 – 20:45* start zajęć: ZBIERAMY ZAPISY

Koszt: 120 zł/ 4 zajęcia** lub 42 zł/ 1 zajęcie***

Sala: 21 i 24

Przed rozpoczęciem zajęć prosimy o wypełnienie Karty Uczestnika zajęć dostępnej tutaj lub w Sekretariacie.


Przedział wiekowy: dorośli

Termin zajęć: poniedziałek godz. 19.30 – 21.30* 

Koszt: 145 zł/ 4 zajęcia** lub 50 zł/ 1 zajęcie

Sala: 21 i 24

Kup zajęcia on-line

Przed rozpoczęciem zajęć prosimy o wypełnienie Karty Uczestnika zajęć dostępnej tutaj lub w Sekretariacie.


Prowadząca: Lucyna Makowska – absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydziału Sztuk Pięknych (malarstwo sztalugowe, witraż).

Rysunek i malarstwo dzieci, młodzież wrzesień – pobierz spis materiałów

Rysunek i malarstwo dorośli wrzesień – pobierz spis materiałów

Uczymy osoby  w każdym wieku oraz na różnych etapach zaawansowania. Program zakłada kształcenie od podstaw, elastyczny dobór tematów plastycznych, zróżnicowane techniki artystyczne. Zapoznajemy z warsztatem rysunkowym i malarskim, motywujemy do własnych kreatywnych działań i poszukiwań twórczych. Uczeń podczas zajęć, poznaje podstawowe pojęcia takie jak: kompozycja, konstrukcja, struktura, kadry, modelunek, światłocień, kolorystyka, faktura, przestrzeń, bryła, perspektywa.
Podejmowane tematy to: studium rysunkowe i malarskie martwej natury, modela, postać, zwierzę, roślinność, natura, przedmiot, anatomia plastyczna. Uczniowie poznają zasady proporcji w rysunku, uczą się dobierania kolorów a także rozwijają wyobraźnię. Oprócz tradycyjnego rysowania (ołówek ,węgiel, kreda) obejmuje: malowanie różnymi technikami (także na sztalugach i płótnie), kolaż, tusz, flamastry, techniki mieszane.

W realizacji programu pracowni plastycznej wspieramy aktywność twórczą poprzez:

 • metody działania praktycznego
 • metody doświadczeń i eksperymentu
 • metodę pokazu i obserwacji


Dzieci poznają i doskonalą swoje umiejętności w technikach:

 • rysunkowych – rysowanie ołówkiem, kredką, węglem, kredą, flamastrami, pastelami;
 • malarskich – malowanie temperą, plakatówką, akwarelą, kolorowymi tuszami, farbami witrażowymi,  farbami akrylowymi;
 • dekoracyjnych na płaszczyźnie;
 • batik, pisanki, mozaika, wydzieranka, kolaż, wycinanka „richelieu”, witraż z papieru, aplikacje, monotypia;

Metodyka nauczania rysunku  i malarstwa:

 • ćwiczenia obserwacyjne (studyjne i  pół studyjne) – studium martwej natury i przestrzeni, studium postaci ludzkiej oraz zwierząt  w oparciu o wiedzę anatomiczną,
 • ćwiczenia z wyobraźni (kształcenie wyobraźni i rozwijanie umiejętności wyrażania własnych uczuć, myśli, doznań środkami wyrazu plastycznego)
 • ćwiczenia po obserwacyjne
 • zajęcia plenerowe – szkice rysunkowe i malarskie z natury, pejzaż,
 • teoria– demonstracja na przykładowych pomocach dydaktycznych
 • mini wykład (przekazanie uczniom wiedzy teoretycznej wraz z możliwością poznania ich przemyśleń)

Wykłady wprowadzające:

Treści kształcenia :
1. Studium natury :
– analiza przedmiotu, wielkości, proporcji, wzajemnego układu kształtów
2. Kompozycja:
– kształtowanie umiejętności komponowania na płaszczyźnie
– precyzowanie pojęć w zakresie : kreski, waloru, koloru, światłocienia
3. Kompozycyjne układy tematyczne:
– interpretacja  rysunkowa i kolorystyczna motywów krajobrazu, martwej natury, postaci na podstawie obserwowanej natury
4. Kompozycja strukturalna :
– analiza rysunkowa motywu pejzażowego
– studium kolorystyczne martwej natury
5. Studium charakteru formy:
– rysunek studyjny martwej natury
– syntetyczne studium postaci ludzkiej lub zwierzęcia
– kolorystyczne studium martwej natury
6. Interpretacja przestrzeni  w rysunku i malarstwie:
wyrażanie przestrzeni na płaszczyźnie
– perspektywa
– bryła w relacji do płaszczyzny
– plany w obrazie
– głębia obrazu- organizacji
7. Temat w syntetycznej pracy rysunkowej
rysunek konstrukcyjny
8. Studium postaci ludzkiej
9. Portret w kompozycji
10. Kompozycja tematyczna

Treści:

środki wyrazu plastycznego
– linia, plama, kreska, forma, kompozycja, materia, barwa, światło, światłocień, walor, kontrast, kolor, przestrzeń, faktura
umiejętność komponowania
typy kompozycji  (otwarta, zamknięta, statyczna, dynamiczna, symetryczna, asymetryczna, strefowa, pasowa)
zasady kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni -izokefalizm, diagonalizm, wertykalizm, horyzontalizm
– znak graficzny, synteza symbol (logo, logotyp, znaki i symbole plastyczne proste i złożone- plakat, reklama)
liternictwo ,znak (litera, układ literniczy, zasada budowy litery i kompozycji literniczej, podstawy typografii i technik wydawniczych)
– podstawowe wiadomości o barwie- podstawowe wiadomości o barwiebarwy ciepłe, zimne, podstawowe, pochodne, dominanta kolorystyczna , akcent kolorystyczny, rodzaje plam barwnych , nasycenie, walor, temperatura, kontrast, harmonia
– wrażenia wzrokowe


*termin zajęć może ulec zmianie

** koszt zajęć zależny jest od ilości zajęć przypadających na
dany miesiąc

***ze względu na konieczność sprawdzenia dostępności miejsc w danej grupie, pojedyncze zajęcie można wykupić tylko w Sekretariacie

Zakupy dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej:
- Zakup projektora cyfrowego (2018)
- Modernizacja aparatury kinowej wraz z elementami widowni Kina ŚWIT (2016)
- Modernizacja ekranu kinowego i powiększenie macierzy serwera Doremi (2014r.)
- Modernizacja nagłośnienia Kina "Świt" (2013r.)
- Modernizacja systemu sprzedaży i rezerwacji biletów w Kinie „Świt” (2012r.)
Zakup cyfrowej konsolety sterowania dźwiękiem dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego