Przedział wiekowy: 0-4 lata

Termin zajęć: środa godz. 11.00-11.45

Koszt : 200 zł /miesiąc

Sala: 29

Zapisz się

Zajęcia umuzykalniające wg autorskiego programu, opartego o elementy TUM Edwina Gordona, CML Eleny Enrice, oraz elementy logorytmiki przygotowują dzieci od najmłodszych lat do podjęcia nauki gry na fortepianie Metodą Suzuki. Dzięki cotygodniowej lekcji grupowej, w której uczestniczy dziecko wraz z rodzicem, w formie zabawy stopniowo wykształca się :
– umiejętności motoryczne,
– koordynację,
– dyscyplinę,
– pozytywne nastawienie do nauki,
– słuch melodyczny i harmoniczny,
– poczucie rytmu,
– ekspresję wokalną
– pamięć muzyczną i werbalną.

Zajęcia rozwijają także znajomość instrumentalnego repertuaru S. Suzuki, która stanowi ogromny bonus w momencie rozpoczęcia nauki gry.
Lekcje uczą wykorzystania przestrzeni i umiejętności motorycznych dotyczących muzyki – wewnętrznego rozumienia języka, metrum, rytmu, dynamiki
i agogiki już od najmłodszych lat.

Pozytywny wpływ ćwiczeń wokalnych i rytmicznych uwidacznia się wyraźnie
w przypadku dzieci objętych terapią logopedyczną, u których już zdiagnozowano którąś z jednostek zaburzeń mowy. Objęcie tych dzieci programem logorytmicznym, daje wówczas dużo większe efekty niż tradycyjna korekta.

Zajęcia umuzykalniające zapewniają ćwiczenia muzyczno –ruchowe i słowno-ruchowe, które:
– kształcą ruchy całego ciała, co przekłada się bezpośrednio na ruchy narządów artykulacyjnych
– wyrabiają poczucie rytmu, niezbędne do prawidłowego stosowania prozodii mowy- melodii, akcentu i rytmu.
– uczą płynności ruchów
– pozwalają rozładować nagromadzoną energię
– umożliwiają wyciszenie emocji, które są często duże w przypadku kłopotów z mową i komunikacją.

Zgodnie z powiedzeniem iż lepiej zapobiegać niż leczyć, warto wprowadzić zajęcia muzyczne w edukację dziecka jak najwcześniej, mowa najmłodszych dzieci rozwija się wówczas wyraźnie szybciej, nie wykazuje też obserwowanych często
u dzieci zakłóceń lub zaburzeń. Jeśli mowa już się rozwinęła, łatwiej też przeprowadzić wczesne obserwacje i w porę zwrócić uwagę rodziców na konieczność interwencji logopedycznej.

„ Muzyka to początek i koniec wszelkiej mowy”
Wilhelm Richard Wagner

Prowadząca: Katarzyna Mazur  – nauczyciel gry na fortepianie Metodą Suzuki (certyfikat IV stopnia) ,25 lat prowadzenia zajęć muzycznych, umuzykalniających dla  najmłodszych (wg TUM Edwina.E. Gordona) , oraz tanecznych (taniec historyczny, taniec w kręgu ) dla dorosłych w Staromiejskim Domu Kultur;  filolog polski, logopeda

Dostępność strony

Zakupy dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej:
- Zakup projektora cyfrowego (2018)
- Modernizacja aparatury kinowej wraz z elementami widowni Kina ŚWIT (2016)
- Modernizacja ekranu kinowego i powiększenie macierzy serwera Doremi (2014r.)
- Modernizacja nagłośnienia Kina "Świt" (2013r.)
- Modernizacja systemu sprzedaży i rezerwacji biletów w Kinie „Świt” (2012r.)
Zakup cyfrowej konsolety sterowania dźwiękiem dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego