Debiuty

Konkurs Muzyczny DEBIUTY 2018

Zapraszamy dzieci oraz młodzież do udziału w tegorocznych DEBIUTACH.

Impreza ma charakter otwartego konkursu dla amatorskich zespołów wokalnych, wokalno – instrumentalnych, solistów i instrumentalistów działających na terenie województwa mazowieckiego.

CELE KONKURSU

 1. Zachęcenie dzieci i młodzieży do wspólnego muzykowania.
 2. Umożliwienie dzieciom i młodzieży publicznej prezentacji umiejętności wokalnych
  i muzycznych.
 3. Promocja talentów i motywowanie młodych artystów do umuzykalniania i systematycznego doskonalenia swoich umiejętności.

REPERTUAR KONKURSOWY

Uczestnicy (zarówno zespoły jak i soliści) mają obowiązek przygotować dwa dowolnie wybrane utwory z możliwością prezentacji utworów własnych. Łączny czas wykonania nie powinien przekroczyć
10 minut.

KATEGORIE

 • Dzieci młodsze (klasy I – III SP).
 • Dzieci starsze (klasy IV-VI SP).
 • Młodzież (kl. VII – VIII SP, klasy gimnazjalne i szkoły średnie).

W przypadku zespołu o składzie obejmującym więcej niż jedną z ww. kategorii, o właściwej klasyfikacji decydować będzie przynależność bezwzględnej większości składu do jednej z wymienionych kategorii.

Dla kategorii Przedszkola konkurs ma charakter przeglądu.

TERMINY KONKURSU

 • 10 kwietnia – kategoria Przedszkola
 • 12 kwietnia – kategoria Szkoły Podstawowe
 • 13 kwietnia – kategoria Szkoły Podstawowe/Młodzież

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia należy przesłać do dnia 5 kwietnia 2018 r., na adres: akubrak@dkswit.com.pl  lub apoziemska@dkswit.com.pl

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i finansowe.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Agata Kubrak, Alicja Poziemska, tel. 22 811-01-05, wew. 103, 112.