Deklaracja dostępności serwisu

Dom Kultury Świt zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej dkswit.com.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 23.10.2017

Data ostatniej dużej aktualizacji: 30.03.2020.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 30.03.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa jest częściowo niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • KONTRAST – istnieje opcja włączenia wysokiego kontrastu na stronie. Istnieje możliwość włączenia trybu monochromatycznego
 • “WYSKAKUJĄCE OKIENKA” – na stronie internetowej nie znajdują się wyskakujące okienka
 • POWIĘKSZANIE TEKSTU – istnieje opcja powiększenia tekstu. Istnieje opcja zmiany czcionki na bardziej czytelną
 • NAPISY DLA NIEDOSŁYSZĄCYCH i GŁUCHYCH – część filmów, udostępniona na stronie internetowej nie zawiera napisów dla osób niedosłyszących i głuchych. Napisy będą sukcesywnie uzupełniane
 • DOKUMENTY CYFROWE (PDF) – dokumenty cyfrowe są w formacie pdf
 • CZYTNIKI STRON – strona jest przystosowana pod kątem stosowania czytników stron
 • OPISY ALTERNATYWNE ZDJĘĆ ZAMIESZCZONYCH NA STRONIE – nie wszystkie elementy graficzne są uzupełnione o opisy alternatywne, jest to sukcesywnie dodawane
 • POLA FORMULARZY – nie wszystkie pola formularzy są we właściwy sposób opisane, jest to sukcesywnie zmieniane
 • PORUSZANIE SIĘ PO ELEMENTACH STRONY PRZY UŻYCIU KLAWIATURY – obsługa strony przy użyciu klawiatury jest dostępna, element aktywny posiada kontrastowe podświetlenie
 • NAGŁÓWKI – nagłówki mogą być podświetlone w celu łatwiejszej identyfikacji
 • LINKI – w większości są poprawnie opisane, istnieje możliwość podświetlenia linków na stronie lub też podkreślenia linków na stronie.
 • SKRÓTY KLAWIATUROWE – na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-08.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zamiany w serwisie internetowym Domu Kultury Świt są wprowadzane na bieżąco w celu większej dostępności strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Kordowiak-Zdunek, adres poczty elektronicznej kkordowiak@dkswit.com.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Kultury Świt
Piotra Wysockiego 11, 03-371 Warszawa

Do budynku prowadzi wejście od ulicy Piotra Wysockiego. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście główne.

Kasa biletowa znajduje się po prawej stronie od wejścia.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze oraz Sala widowiskowo-kinowa. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na wprost klatki schodowej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Domu Kultury Świt są pętle indukcyjne.

W budynku znajdują się tabliczki w alfabecie brajla z oznaczeniami kontrastowymi i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W domu kultury można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Dojazd:

 • Komunikacja miejska: przystanek autobusowy Bartnicza, autobusy linii 145, 126, 414, 114 156. Przystanek znajduje się po przeciwnej stronie ulicy, przejście dla pieszych jest dostępne, na trasie z przestanku do DK ŚWIT nie występują większe przeszkody dla osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się (niskie krawężniki).
 • Samochód – przy DK ŚWIT znajduje się parking o nawierzchni ziemnej, miejscami nierównej. Z powodu trwającego remontu miejsce parkingowe dedykowane dla osób z niepełnosprawnościami jest tymczasowo niedostępne. Parking jest bezpłatny.

 

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Dostępność strony

Zakupy dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej:
- Zakup projektora cyfrowego (2018)
- Modernizacja aparatury kinowej wraz z elementami widowni Kina ŚWIT (2016)
- Modernizacja ekranu kinowego i powiększenie macierzy serwera Doremi (2014r.)
- Modernizacja nagłośnienia Kina "Świt" (2013r.)
- Modernizacja systemu sprzedaży i rezerwacji biletów w Kinie „Świt” (2012r.)
Zakup cyfrowej konsolety sterowania dźwiękiem dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego