ŚWITlica

W Świcie niedawno powstała ŚWITlica, czyli Miejsce Aktywności Lokalnej. Mieści się ona w sali numer 24.

Co to Miejsce Aktywności Lokalnej?

To miejsce, które wspiera lokalne pomysły i działania społeczne mieszkańców, sprzyja realizowaniu ich pomysłów, nawiązywaniu sąsiedzkich relacji oraz aktywnemu spędzaniu czasu wolnego w najbliższym otoczeniu. Udostępnia swoją przestrzeń na oddolne działania, podejmuje współpracę z mieszkańcami i wspólnie aktywizuje sąsiadów.

Czy to znaczy, że mogę po prostu przyjść do ŚWITlicy?

Tak! Tylko upewnij się, że jest czynna i że przeczytałeś instrukcję obsługi:

1. ŚWITlica to przestrzeń dla mieszkańców.
2. Otrzymasz tu wsparcie dla realizacji lokalnych, niekomercyjnych inicjatyw społeczno – kulturalnych na rzecz mieszkańców Dzielnicy Targówek.
3. Lokal ŚWITlicy jest dostępny w poniedziałki, wtorki, czwartki w godz. 9.00 – 15.00, w środy i piątki w godz. 9.00 – 20.00. W weekendy – do uzgodnienia.
4. Jeśli chcesz zorganizować inicjatywę w ŚWITlicy, sprawdź, czy jest zgodna ze statutem DK ŚWIT. Za dużo czytania? Poproś o opinię koordynatora ŚWITlicy.
5. Inicjatywę może zgłosić osoba, grupa osób i/lub organizacja pozarządowa.
6. W imieniu osoby lub osób niepełnoletnich inicjatywę zgłasza prawny opiekun, przejmując odpowiedzialność za realizację inicjatywy.
7. Inicjatywę można zgłosić telefonicznie (22 811 01 05 wew. 112, 107), osobiście (w pokoju 30 lub 25) lub mailowo (na adres akubrak@dkswit.com.pl).
8. ŚWITlica wspiera inicjatywy lokalne, użyczając salę, sprzęt, w tym: krzesła, stoły, projektor, laptop, magnetofon, flipchart, a także promując wydarzenie.
9. Realizację inicjatywy poprzedza kontakt/spotkanie z koordynatorem ŚWITlicy, omówienie szczegółów działań.
10. Realizacja inicjatywy odbywa się w dniu/dniach i godzinach ustalonych z koordynatorem ŚWITlicy.
11. Dzieci przebywają w ŚWITlicy tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna.
12. Uczestnictwo w inicjatywie oznacza zgodę na udostępnienie własnego wizerunku w mediach publicznych.
13. Korzystając z lokalu ŚWITlicy:
· spożywamy następujące napoje: kawa, herbata, woda…😉;
· sprzątamy po sobie;
· jeśli coś zepsujemy, naprawiamy;
· jesteśmy życzliwi😊;
· szanujemy potrzeby innych.
14. ŚWITlica opiera się na zasadach:
· wzajemności: jeśli coś zużyjemy np. papier, jutro przynosimy np. kredki,
· zaufania koordynatora do mieszkańców, mieszkańców do koordynatora, mieszkańców do siebie nawzajem,
· otwartości – ŚWITlica ma być otwarta dla wszystkich okolicznych mieszkańców (nie powinien zostać zawłaszczony przez jedna grupę),
· tolerancji i poszanowania indywidualności każdego mieszkańca…czyli działamy w myśl zasady: „ Nie czyń drugiemu, co Tobie niemiłe”.
Jak wygląda ŚWITlica?

Czy mogę się dowiedzieć więcej o ŚWITlicy?

Pewnie. Przejrzyj naszego fanpage‘a, a potem po prostu przyjdź do nas!

Mam pomysł na działanie w ŚWITlicy. Do kogo się z nim zgłosić?

Napisz do Agaty (akubrak@dkswit.com.pl) lub Emilii (ebartkowska@dkswit.com.pl).

.

Godziny otwarcia

Poniedziałek 9:00-15:00

Wtorek 9:00-20:00

Środa 9:00-15:00

Czwartek 9:00-20:00

Piątek 9:00-20:00

Sobota i niedziela do ustalenia

 

Co już się w ŚWITlicy działo?

rozmawialiśmy z Wami o Waszych pomysłach na ŚWITlicę;
urządziliśmy sąsiedzką parapetówkę;
obejrzeliśmy wiele filmów w ramach Małego i Młodego DKFu oraz poznaliśmy (i wciąż poznajemy!) Warszawę w kadrze filmowym;
nauczyliśmy się pisać CV;
magazynowaliśmy Szlachetną Paczkę;
ozdobiliśmy razem choinkę przed Bożym Narodzeniem;
z Fundacją Dobra Wioska urządziliśmy Gwiazdkę;
pomagaliśmy przy pisaniu wniosków do Budżetu Partycypacyjnego i…
przede wszystkim się spotykaliśmy i poznawaliśmy!

 

Ale przed powstaniem ŚWITlicy zaprosiliśmy mieszkańców Targówka do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

Konsultacje pod nazwą „Włącz się w tworzenie Miejsca Aktywności Lokalnej przy Domu Kultury ŚWIT” zostały przeprowadzone w dniach 10 września – 5 października i dotyczyły lokalu o powierzchni  23 m kw. znajdującego się na parterze budynku Domu Kultury ŚWIT. Adresatami konsultacji zarówno dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorzy jak i organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

Celem konsultacji było wypracowanie z mieszkańcami modelu funkcjonowania MAL-u przy Domu Kultury ŚWIT poprzez poznanie oczekiwań mieszkańców co do typu aktywności, zasad funkcjonowania, charakteru wnętrza oraz jego nazwy.

Mieszkańcy zostali zaproszeni do udziału w konsultacjach za pośrednictwem ulotek, które zostały rozpowszechnione wśród uczestników zajęć i wydarzeń DK ŚWIT oraz w przestrzeni publicznej takiej jak: Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Park Bródnowski. Akcja informacyjna była również prowadzona poprzez strony internetowe oraz profile w mediach społecznościowych: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz Domu Kultury ŚWIT.

Mieszkańcy mogli wziąć udział w warsztacie konsultacyjnym, zgłosić swoje opinie w ramach spotkania oraz punktu konsultacyjnego w Parku Bródnowskim i DK ŚWIT, a także pisemnie na ścianie opinii znajdującej się
w holu DK ŚWIT lub drogą elektroniczną wysyłając maila na adresy koordynatorów MAL-u.

 

Zakupy dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej:
- Zakup projektora cyfrowego (2018)
- Modernizacja aparatury kinowej wraz z elementami widowni Kina ŚWIT (2016)
- Modernizacja ekranu kinowego i powiększenie macierzy serwera Doremi (2014r.)
- Modernizacja nagłośnienia Kina "Świt" (2013r.)
- Modernizacja systemu sprzedaży i rezerwacji biletów w Kinie „Świt” (2012r.)
Zakup cyfrowej konsolety sterowania dźwiękiem dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego