ŚWITlica

ŚWITlica, czyli Miejsce Aktywności Lokalnej.

Co to Miejsce Aktywności Lokalnej?

To miejsce, które wspiera lokalne pomysły i działania społeczne mieszkańców, sprzyja realizowaniu ich pomysłów, nawiązywaniu sąsiedzkich relacji oraz aktywnemu spędzaniu czasu wolnego w najbliższym otoczeniu. Udostępnia swoją przestrzeń na oddolne działania, podejmuje współpracę z mieszkańcami i wspólnie aktywizuje sąsiadów.

Co aktualnie dzieje się w ŚWITlicy i w Dzikim ogrodzie?

Listę wydarzeń i warsztatów znajdziesz TUTAJ.

Czy to znaczy, że mogę po prostu przyjść do ŚWITlicy?

Tak! Tylko upewnij się, że jest czynna i że przeczytałeś instrukcję obsługi:

1. ŚWITlica to przestrzeń dla mieszkańców.
2. Otrzymasz tu wsparcie dla realizacji lokalnych, niekomercyjnych inicjatyw społeczno – kulturalnych na rzecz mieszkańców Dzielnicy Targówek.
3. Lokal ŚWITlicy (sala nr 3 na parterze) jest dostępny we wtorki w godz. 16.00-19.00, a w pozostałe dni tygodnia w trakcie odbywających się warsztatów/ inicjatyw.
4. Inicjatywę może zgłosić osoba, grupa osób i/ lub organizacja pozarządowa.
5. W imieniu osoby lub osób niepełnoletnich inicjatywę zgłasza prawny opiekun, przejmując odpowiedzialność za realizację inicjatywy.
6. Inicjatywę można zgłosić telefonicznie: 571 225 511, osobiście w pokoju nr 3 lub mailowo: mal@dkswit.com.pl.
7. ŚWITlica wspiera inicjatywy lokalne, użyczając salę, sprzęt, w tym: krzesła, stoły, projektor, magnetofon, flipchart, a także promując wydarzenie. ŚWITlica może też wspomóc inicjatywę innymi materiałami.
8. Realizację inicjatywy poprzedza kontakt/spotkanie z koordynatorką ŚWITlicy i omówienie szczegółów działań.
9. Realizacja inicjatywy odbywa się w dniu/dniach i godzinach ustalonych z koordynatorką ŚWITlicy.
10. Dzieci przebywają w ŚWITlicy tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna/ opiekunki.
11. Uczestnictwo w inicjatywie oznacza zgodę na udostępnienie własnego wizerunku w mediach publicznych.
12. Korzystając ze ŚWITlicy:
· szanujemy potrzeby innych,
· sprzątamy po sobie,
· jesteśmy życzliwi.
14. ŚWITlica opiera się na zasadach:
· wzajemności,
· zaufania,
· otwartości – ŚWITlica ma być otwarta dla wszystkich okolicznych mieszkanek i mieszkańców,
· tolerancji i poszanowania potrzeb innych.
Jak wygląda ŚWITlica?

Czy mogę się dowiedzieć więcej o ŚWITlicy?

Pewnie. Przejrzyj naszego fanpage‘a, a potem po prostu przyjdź do nas!

Mam pomysł na działanie w ŚWITlicy. Do kogo się z nim zgłosić?

Napisz do Agaty (anowakowska@dkswit.com.pl)

.

Godziny otwarcia

Wtorek 16:00-19:00

Pozostałe dni – w trakcie trwania inicjatyw/ warsztatów

Co już się w ŚWITlicy działo?

rozmawialiśmy z Wami o Waszych pomysłach na ŚWITlicę;
urządziliśmy sąsiedzką parapetówkę;
obejrzeliśmy wiele filmów w ramach Małego i Młodego DKFu oraz poznaliśmy (i wciąż poznajemy!) Warszawę w kadrze filmowym;
nauczyliśmy się pisać CV;
magazynowaliśmy Szlachetną Paczkę;
ozdobiliśmy razem choinkę przed Bożym Narodzeniem;
z Fundacją Dobra Wioska urządziliśmy Gwiazdkę;
pomagaliśmy przy pisaniu wniosków do Budżetu Partycypacyjnego i…
przede wszystkim się spotykaliśmy i poznawaliśmy!

Ale przed powstaniem ŚWITlicy zaprosiliśmy mieszkańców Targówka do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

Konsultacje pod nazwą „Włącz się w tworzenie Miejsca Aktywności Lokalnej przy Domu Kultury ŚWIT” zostały przeprowadzone w dniach 10 września – 5 października i dotyczyły lokalu o powierzchni  23 m kw. znajdującego się na parterze budynku Domu Kultury ŚWIT. Adresatami konsultacji zarówno dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorzy jak i organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

Celem konsultacji było wypracowanie z mieszkańcami modelu funkcjonowania MAL-u przy Domu Kultury ŚWIT poprzez poznanie oczekiwań mieszkańców co do typu aktywności, zasad funkcjonowania, charakteru wnętrza oraz jego nazwy.

Mieszkańcy zostali zaproszeni do udziału w konsultacjach za pośrednictwem ulotek, które zostały rozpowszechnione wśród uczestników zajęć i wydarzeń DK ŚWIT oraz w przestrzeni publicznej takiej jak: Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Park Bródnowski. Akcja informacyjna była również prowadzona poprzez strony internetowe oraz profile w mediach społecznościowych: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz Domu Kultury ŚWIT.

Mieszkańcy mogli wziąć udział w warsztacie konsultacyjnym, zgłosić swoje opinie w ramach spotkania oraz punktu konsultacyjnego w Parku Bródnowskim i DK ŚWIT, a także pisemnie na ścianie opinii znajdującej się
w holu DK ŚWIT lub drogą elektroniczną wysyłając maila na adresy koordynatorów MAL-u.

Dostępność strony

Zakupy dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej:
- Zakup projektora cyfrowego (2018)
- Modernizacja aparatury kinowej wraz z elementami widowni Kina ŚWIT (2016)
- Modernizacja ekranu kinowego i powiększenie macierzy serwera Doremi (2014r.)
- Modernizacja nagłośnienia Kina "Świt" (2013r.)
- Modernizacja systemu sprzedaży i rezerwacji biletów w Kinie „Świt” (2012r.)
Zakup cyfrowej konsolety sterowania dźwiękiem dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego