Strategia Rozwoju

Założenia programowe i plan rozwoju na lata 2020-2027

DK Świt w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Tworzymy ofertę, dbamy o dotychczasowe formaty, szukamy atrakcyjnych rozwiązań i nowych propozycji. Słuchamy i chcemy reagować. Dla nas nie jesteście jedynie użytkownikiem oferty domu kultury, lecz jego współtwórcą.

Opracowanie: Dyrektor Lidia Krawczyk i Zespół DK Świt

14 Lutego, 2020

Jaki Świt chcemy tworzyć? Wprowadzenie

Aktywni mieszkańcy, przyjazne miejsce, otwarta metropolia – tak w skrócie ma wyglądać nowa polityka kulturalna Warszawy, zgodna ze Strategią #Warszawa2030. Mówiąc o kulturze trzeba skupić się przede wszystkim na mieszkańcu. 

Cele postawione przed Warszawą w perspektywie 2030 roku skupiają się na człowieku – twórcy i użytkowniku miasta. Wizja Warszawy definiuje się w trzech wymiarach: aktywni mieszkańcy, przyjazne miejsca, otwarta metropolia.Jakie powinno być miejsce przyszłości? Ma być dla każdego. Takim, w którym każdy może czuć się bezpieczny i wolny. Takim, w którym może wyrażać siebie i swoje poglądy. Warszawa ma być przyjaznym, wygodnym miejscem do życia i do działania. Takim, w którym formalne i nieformalne grupy mieszkańców mają możliwość realizacji różnego typu przedsięwzięć. Miastem, które nie boi się wprowadzać innowacyjnych rozwiązań. Skupiającym kreatywne osoby. Właśnie taki Świt chcemy tworzyć w kolejnych latach.

Zależy nam na odnowieniu wspólnot lokalnych, sąsiedzkich działaniach, zbliżeniu kultur także różnych narodowości. Istotne jest tutaj budowanie relacji, tworzenie nowych i zacieśnianie relacji wśród dotychczasowych społecznościach lokalnych, bowiem połowa mieszkańców Warszawy nie urodziła się w tym mieście, a nie wszyscy się integrują. Chcemy być blisko i zapewniać szeroką ofertę dla wszystkich pokoleń. DK Świt ma dawać przestrzeń, aby każdy mógł i chciał tu spędzać czas wolny, uczestnicząc w różnego typu wydarzeniach. Zamierzamy zapewnić kompleksowe wsparcie adaptacyjne także osiedlającym się w Warszawie. Oferta kulturalna będzie projektowana z uwzględnieniem potrzeb obcokrajowców. Będziemy wspierać wielokulturowość.

Mieszkaniec jest najważniejszy, dlatego nasz program, prowadzone inicjatywy będziemy konsultować w stałych cyklach. Przedmiotowy dokument stanowi formalną odpowiedź
i wypełnienie zapisów ustawy. Dla nas dokument ten musi żyć i w kolejnych latach przybierać kolejne wersje opracowania, bogatsze o uwagi ostatecznych użytkowników, mieszkańców. Określa on główne obszary oraz wartości, jakimi chcemy kierować się w naszej działalności. Diagnoza zapotrzebowania, badanie potrzeb i programowych spotkań otwartych, a także zbieranie mailowo uwag i propozycji wpisano na stałe w kalendarz działań DK Świt. Przedmiotowa „strategia” jest planem działania, lecz że sam dokument nie jest gwarantem rozwoju i konieczne jest jego wdrażanie oraz sprawowanie kontroli nad jego realizacją. Dlatego zadbamy o monitorowanie prowadzonych działań. Proces ten polegać będzie na zbieraniu danych od uczestników (badaniach zewnętrznych) i na badaniach wewnętrznych (porównywaniu wskaźników).

Strategia rozwoju

Dostępność strony

Zakupy dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej:
- Zakup projektora cyfrowego (2018)
- Modernizacja aparatury kinowej wraz z elementami widowni Kina ŚWIT (2016)
- Modernizacja ekranu kinowego i powiększenie macierzy serwera Doremi (2014r.)
- Modernizacja nagłośnienia Kina "Świt" (2013r.)
- Modernizacja systemu sprzedaży i rezerwacji biletów w Kinie „Świt” (2012r.)
Zakup cyfrowej konsolety sterowania dźwiękiem dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego