Strategia Rozwoju

Założenia programowe i plan rozwoju na lata 2020-2027

DK Świt w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Tworzymy ofertę, dbamy o dotychczasowe formaty, szukamy atrakcyjnych rozwiązań i nowych propozycji. Słuchamy i chcemy reagować. Dla nas nie jesteście jedynie użytkownikiem oferty domu kultury, lecz jego współtwórcą.

Opracowanie: Dyrektor Lidia Krawczyk i Zespół DK Świt

14 Lutego, 2020

Jaki Świt chcemy tworzyć? Wprowadzenie

Aktywni mieszkańcy, przyjazne miejsce, otwarta metropolia – tak w skrócie ma wyglądać nowa polityka kulturalna Warszawy, zgodna ze Strategią #Warszawa2030. Mówiąc o kulturze trzeba skupić się przede wszystkim na mieszkańcu. 

Cele postawione przed Warszawą w perspektywie 2030 roku skupiają się na człowieku – twórcy i użytkowniku miasta. Wizja Warszawy definiuje się w trzech wymiarach: aktywni mieszkańcy, przyjazne miejsca, otwarta metropolia.Jakie powinno być miejsce przyszłości? Ma być dla każdego. Takim, w którym każdy może czuć się bezpieczny i wolny. Takim, w którym może wyrażać siebie i swoje poglądy. Warszawa ma być przyjaznym, wygodnym miejscem do życia i do działania. Takim, w którym formalne i nieformalne grupy mieszkańców mają możliwość realizacji różnego typu przedsięwzięć. Miastem, które nie boi się wprowadzać innowacyjnych rozwiązań. Skupiającym kreatywne osoby. Właśnie taki Świt chcemy tworzyć w kolejnych latach.

Zależy nam na odnowieniu wspólnot lokalnych, sąsiedzkich działaniach, zbliżeniu kultur także różnych narodowości. Istotne jest tutaj budowanie relacji, tworzenie nowych i zacieśnianie relacji wśród dotychczasowych społecznościach lokalnych, bowiem połowa mieszkańców Warszawy nie urodziła się w tym mieście, a nie wszyscy się integrują. Chcemy być blisko i zapewniać szeroką ofertę dla wszystkich pokoleń. DK Świt ma dawać przestrzeń, aby każdy mógł i chciał tu spędzać czas wolny, uczestnicząc w różnego typu wydarzeniach. Zamierzamy zapewnić kompleksowe wsparcie adaptacyjne także osiedlającym się w Warszawie. Oferta kulturalna będzie projektowana z uwzględnieniem potrzeb obcokrajowców. Będziemy wspierać wielokulturowość.

Mieszkaniec jest najważniejszy, dlatego nasz program, prowadzone inicjatywy będziemy konsultować w stałych cyklach. Przedmiotowy dokument stanowi formalną odpowiedź
i wypełnienie zapisów ustawy. Dla nas dokument ten musi żyć i w kolejnych latach przybierać kolejne wersje opracowania, bogatsze o uwagi ostatecznych użytkowników, mieszkańców. Określa on główne obszary oraz wartości, jakimi chcemy kierować się w naszej działalności. Diagnoza zapotrzebowania, badanie potrzeb i programowych spotkań otwartych, a także zbieranie mailowo uwag i propozycji wpisano na stałe w kalendarz działań DK Świt. Przedmiotowa „strategia” jest planem działania, lecz że sam dokument nie jest gwarantem rozwoju i konieczne jest jego wdrażanie oraz sprawowanie kontroli nad jego realizacją. Dlatego zadbamy o monitorowanie prowadzonych działań. Proces ten polegać będzie na zbieraniu danych od uczestników (badaniach zewnętrznych) i na badaniach wewnętrznych (porównywaniu wskaźników).

Wygodna lokalność

Możliwość aktywnego spędzania czas wolnego jeszcze bliżej domu– chcemy zasiać
w dzielnicy MAKI. Planujemy tworzenie sieci MAKów, Miejsc Aktywności Kultury. |
To prowadzenie pojedynczych aktywności naszej działalności w nowych miejscach pod potrzeby mieszkańców w zakresie doboru lokalizacji zakresu zajęć. Niewielka odległość to wygoda, odpowiedź na zapotrzebowanie, bycie konkurencyjnym a same MAKI to bliskość
i szybki dostęp do świadczonych usług, zatem ograniczenie ruchu samochodowego, co wpłynie korzystnie także na poprawę środowiska i zwiększenie mobilności pieszej mieszkańców dzielnicy. .

Wizja i misja

Dom Kultury jako miejsce na atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu. Chcemy być otwarci
i kreatywni, napędzani głosami mieszkańców w zakresie organizacji i współorganizacji wydarzeń i projektów kulturalnych.

Nasz zespół tworzą kreatywne osoby, gdzie współpraca pomiędzy naszą administracją,
a kadrą instruktorską opiera się profesjonalizmie, serdeczności oraz realizacji wspólnych artystycznych celów. Nasi instruktorzy chcą się dla was rozwijać, reagować nowymi zajęciami na Wasze potrzeby i aspirować do roli artystycznych edukatorów dla wszystkich pokoleń. Pragniemy być Domem Kultury integrującym społeczeństwo w każdym wieku, stwarzającym   możliwości do wszechstronnej działalności artystycznej. Będziemy zaspakajać zapotrzebowanie w zakresie odbioru i dostarczaniu treści, wydarzeń artystyczno – kulturowych.

Kierunki rozwoju:

 1. Dostarczanie różnorodnej oferty kulturalno – artystycznej
 2. Prowadzenie zajęć artystyczno – dydaktycznych
 3. Realizacja koncertów, wystaw, wernisaży, spotkań autorsko – artystycznych
 4. Upowszechnianie sztuki filmowej i teatralnej poprzez wykorzystanie sali kinowo – widowiskowej
 5. Pielęgnowanie tradycji, historii i kultury, w tym rozwój działań wokół historii grodu
 6. Rozwój i wsparcie amatorskiego ruchu artystycznego
 7. Wsparcie akcji zewnętrznych, aktywności organizacji społecznych, pozarządowych
  i indywidualnych twórców wszystkich pokoleń, udział w projektach w odpowiedzi na sygnały partnerów zewnętrznych.
 8. Większa absorpcja środków ze źródeł zewnętrznych: pozyskiwanie partnerów, sponsorów.

Program rozwoju: czyli dalej pracujemy dla mieszkańców

Kolejna lata to pielęgnowanie i dalszy rozwój zróżnicowanych form edukacji i rozbudowanie wachlarza płatnych i bezpłatnych propozycji. Oprócz licznych pracowni artystycznych i klubów zainteresowań „Świt” to nadal kino, teatr, Warszawska Scena Kabaretowa, Koncerty z Charakterem i Nova Scena Kultury. Jest to także miejsce, gdzie funkcjonować będą dwa uniwersytety: dla seniorów (Bródnowski Uniwersytet Dzieci i dla dzieci (Bródnowski Uniwersytet Dzieci).

Warszawska Scena Kabaretowa”

Jednym z naszych najbardziej rozpoznawalnych znaków firmowych jest –  istniejąca od ponad 30 lat – Warszawska Scena Kabaretowa. Przewinęły się przez nią największe gwiazdy kabaretu, takie jak Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Ani Mru Mru, Kabaret Hrabi czy Grupa MoCarta. Frekwencja świadczy o dużym zainteresowaniu tym cyklem. W grudniu 2019 postanowiliśmy rozpocząć spotkania z cieszącym się ogromną popularnością stand-upem. Jest to komediowa forma artystyczna w postaci monologu przed publicznością. Na naszej scenie gościliśmy największą gwiazdę polskiego stand -upu, czyli Abelarda Gizę.
W przyszłości będziemy kontynuować ten cykl, który urozmaici naszą scenę kabaretową.

Scena Teatralna DK ŚWIT także w innej roli

Rok 2020 rozpoczęliśmy od innowacyjnego dla DK Świt projektu z udziałem plejady aktorów. Spektakl z ważnym przesłaniem: otwartości, równości i akceptacji drugiego człowieka, zorganizowane było w szczytnym celu. Wpływy z biletów wstępu zostały przeznaczone na budowę szkoły. Współorganizatorem akcji był Dom Kultury „Świt”. W kolejnych sezonach artystycznych będziemy kontynuować cykl spektakli z najlepszymi aktorami sceny teatralnej
w ramach działań tradycyjnych (spektakle, wydarzenia artystyczne biletowane), jak i nowych odsłonach projektowych.

Koncerty z Charakterem

Chcemy sięgać do artystów reprezentujących różne nurty, ale których łączy pasja i wyjątkowy charakter. Postanowiliśmy stworzyć wydarzenia, które będą integrować muzyczną społeczność prawobrzeżnej Warszawy, dostarczać emocji. Będziemy starać się, żeby każdy fan muzyki mógł tu znaleźć coś dla siebie, bez względu na wiek czy ulubiony gatunek. Do tej pory gościliśmy na naszej scenie m.in. takich artystów jak Pablopavo, Kwiat Jabłoni, Marek Dyjak czy Vołosi.

Nova Scena Kultury

Nova Scena Kultury to najświeższy cykl koncertów w DK “Świt”. Postawiliśmy przed sobą odważne zadanie pokazania polskich artystów różnych gatunków muzycznych, którzy tworzą wyrazistą i ambitną muzykę, ale jeszcze nie dotarli do szerszej publiczności. Mamy nadzieję, że Nova Scena Kultury stanie się przełomowym momentem w ich karierze i wypełni przestrzeń muzyczną nową jakością.

Imprezy plenerowe

Dom Kultury „Świt” organizuje również imprezy plenerowe: Warszawski Turniej Rycerski o Szablę Króla Zygmunta III Wazy i Festiwal Muzyki Etnicznej Korzenie Europy. Oba wydarzenia na stałe zagościły w kalendarzu mieszkańców Bródna.

Turniej Rycerski organizowany jest we współpracy z Pierwszym Polskim Stowarzyszeniem Turniejowym Liga Baronów i Urzędem Dzielnicy Targówek. To najstarsza warszawska impreza o charakterze historycznym, która co roku przyciąga tłumy warszawiaków do Parku Bródnowskiego.

Festiwal Muzyki Etnicznej Korzenie Europy to z kolei niezwykłe wydarzenie wypełnione koncertami zespołów z Europy Środkowo-Wschodniej. Pozwala ono na integrację zespołów, ale także na jednoczenie się społeczności Bródna. Udowadnia też, że wszyscy mamy ze sobą więcej wspólnego, niż mogłoby się nam wydawać. Warszawa, jako stolica Polski, staje się w ten sposób łącznikiem pomiędzy Wschodem a Zachodem. Festiwal jest także ukłonem
w kierunku folkloru, będącego częścią naszej spuścizny narodowej i tożsamości współczesnych Polaków.

Festiwale:

Scena Dawna

Festiwal „Scena Dawna” to przegląd zespołów tańca dawnego z różnych miast Polski. Zapraszamy zespoły z całej Polski, które zaprezentują nam zarówno bardzo znane, jak i mniej popularne historie w różnych – nierzadko zaskakujących – odsłonach. Wszystko
to zilustrowane jest tańcami zaczerpniętymi z traktatów mistrzów tańca sprzed wieków. Całości dopełniają stroje i muzyka odtwarzane według dawnych wzorców lub z nich czerpiące. Scena Dawna będzie również okazją do pokazania twórczości innych artystów nawiązujących
do minionych epok, na przykład filmów inspirowanych historią i literaturą.

Drugim celem festiwalu jest stworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń dla zespołów tańca dawnego, gdzie mogą dzielić się swoją wiedzą i pasją oraz wzajemnie się wspierać,
a w przyszłości brać również udział w warsztatach prowadzonych w DK „Świt”.

Przed nami… czyli nowe formaty:

Warszawa jest miejscem życia i spotkań ludzi o różnych poglądach, zarówno warszawiaków, jak i przyjezdnych, którzy wyrażają odmienne poglądy i hołdują różnorodnym wartościom.”

– Different Festival

Festiwal międzygatunkowy; muzyka, która na pierwszy rzut ucha nie pasuje do siebie,
bo czerpie z różnych źródeł. Ale czy tak jest naprawdę? Każdy z nas ma swoje preferencje, czy to muzyczne, czy to estetyczne. Kierujemy się swoim gustem wypracowanym przez lata doświadczeń. A może czas na coś więcej? Nasza propozycja na festiwal międzygatunkowy, to oferta dla ludzi, którzy chcą wyjść ze swojej strefy komfortu i dostrzec piękno również innych obszarów muzycznego świata. Pokażemy, że hip-hop to nie tylko sztuka nizin społecznych,
a muzyka poważna nie jest zarezerwowana dla dojrzałego wiekiem. Posmakujemy jazzu, zatopimy się w soulu. Przełamiemy pewne konwencje. Świat dźwięków poskładamy nieco na nowo.

– DK Youth – Młodzi dla Młodych

Wolontariusze, praktykanci, stażyści „Świtu” wspólnie otwierają bramy naszego Domu Kultury dla młodzieży. Poszukują nowych form muzycznych, teatralnych, kabaretowych wśród swoich rówieśników. Tworzą wspólną imprezę – festiwal młodych. Tu możemy zainspirować się współpracą z wolontariuszami, Harcerzami czy uczestnikami naszych zajęć.

– Potupajka plenerowa z muzyką na żywo

Potupajka na deskach w parku przy DK „Świt”, pod chmurką, przy świetle księżyca. My i Wy, sąsiedzi oraz muzyka brzmiąca wprost z tarasów wprost z bałkańskich krain.

Strategia rozwoju kina Świt

Kino Świt w Domu Kultury Świt działa od ponad sześćdziesięciu lat w myśl zasady
„dla każdego coś miłego”. Wyświetlamy zarówno kino popularne, mainstreamowe, jak i filmy arthouse’owe, niszowe, studenckie. Należymy do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych w statusie kina lokalnego. Jesteśmy jednym z najtańszych kin w Warszawie.

1. Cykle filmowe

 1. Kino Złotego Wieku – seanse odbywające się po Bródnowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku w specjalnej cenie 10 zł;
 2. Tanie Kino Świt – seans o 19:00 lub 20:00 we wtorek za 10 zł;
 3. Rodzinny Poranek Filmowy – seanse kina dziecięcego, które odbywają się raz |
  w miesiącu w weekend;
 4. Arthouse – seanse najnowszego kina niszowego, trudniej dostępnego w kinach.

2. DKF

Dziewczyński Dyskusyjny Klub Filmowy, w ramach którego odczarowujemy pojęcie kina kobiecego, za które powszechnie uważa się komedie romantyczne. Wyświetlamy wartościowe filmy, poruszające trudne tematy, których głównymi bohaterkami są kobiety. Preferujemy też filmy wyreżyserowane przez kobiety. Seanse są dla małej grupy osób – od dwudziestu do trzydziestu, co pomaga w późniejszej dyskusji inspirowanej filmem.

Reaktywujemy Mały Dyskusyjny Klub Filmowy, który odbywać się będzie po wykładach Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci. Podczas Małego DKF-u młodzi widzowie poznają podstawy wiedzy o filmie.

3. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to projekt umożliwiający dzieciom i młodzieży spotkanie z kinem (zarówno klasyką, jak i twórczością współczesną), pogłębienie ich wiedzy na temat sztuki filmowej, rozwijający ich wrażliwość i przygotowujący do samodzielnego i świadomego obcowania z kulturą. Poprzez Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej chcemy zaznajomić i rozkochać młodych widzów w sztuce filmowej, uzupełniając jednocześnie ich szkolną edukację. Nauczyciele zapisują swoich uczniów na wybrany cykl i od października do kwietnia raz w miesiącu przychodzą wraz z nimi do kina. Przed każdym filmem odbywa się multimedialna prelekcja. Nowym Horyzontom Edukacji Filmowej patronują: Minister Edukacji Narodowej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Rzecznik Praw Dziecka.

4. Edukacja filmowa

Seanse dla szkół: te starsze i najnowsze tytuły zamówione przez nauczycieli. Minimalna grupa to 100 uczniów.

5. Młodzieżowa Rada Programowa

We współpracy z Młodzieżową Radą Dzielnicy Targówek zorganizujemy seanse specjalnie dla młodzieży. Dwa razy w semestrze to młodzież wybiera tytuł filmu, który DK Świt wprowadzi do repertuaru.

6. Pokazy tematyczne

Seanse filmów dotyczące konkretnych świąt i zwyczajów (np. walentynki, Boże Narodzenie), wydarzeń na świecie (np. kryzys klimatyczny) i w branży filmowej (np. maratony twórczości reżysera przy okazji premiery nowego filmu lub rocznicy jego urodzin). Dzięki możliwościom naszych projektorów będziemy wyświetlać pokazy z taśmy 16mm, co jest niezwykle atrakcyjne w dobie projekcji cyfrowych.

7. „Po drugiej stronie”

W ramach edukacji filmowej będziemy organizować spotkania z ludźmi kina – reżyserami, montażystami, operatorami. Skupimy się nie tylko na twórcach – poznamy również krytyków
i dziennikarzy filmowych. Dzięki temu np. młodzież będzie mogła wybrać swoją drogę zawodową, a starsi – spotkać się z ciekawymi ludźmi.

8. Inwestycje

Aby wyświetlać jeszcze więcej dobrych filmów, postaramy się o dodatkową przestrzeń kinową, w której film jednocześnie będzie mogło sześćdziesięcioro widzów. W celu lepszego wykorzystania przestrzeni, fotele będą mobilne.

9. Kino „na mieście”

Będziemy tworzyć klimatyczne kino plenerowe i to nie tylko w parku przy Domu Kultury Świt.
Dla kierowców odbędzie się na parkingu przy Świcie rzadko dziś spotykane kino samochodowe. Planujemy wyjść z filmami jeszcze bardziej w przestrzeń miejską: na place zabaw, boiska szkół oraz w miejsca nieoczywiste, takie jak szpital, galeria handlowa, metro, parkingi.

10. Inne

Chcemy zaangażować społeczność w aktywności okołofilmowe. Zorganizujemy między innymi konkurs na nowy plakat filmowy – wystawa prac odbędzie się w holu Domu Kultury Świt. Uczestnicy po wybranym seansie będą tworzyć pod okiem instruktorów plakat filmowy.

Świtlica – Miejsce Aktywności Lokalnej

Rozwój inicjatyw w Świtlicy – Miejscu Aktywności Lokalnej, zachęcanie do włączenia się mieszkańców w życie wspólnoty i zachęcali do podejmowania akcji na rzecz społeczności
i okolicy. Kntynacja dotychczasowych formatów, a także realizacja nowych inicjatyw:

Inkubator pomysłów – zaŚWITało mi coś w głowie

Wspólnie tworzenie planu na działania podejmowane w tej przestrzeni, okazjonalne warsztaty, dzielenie się pasjami.

Tworzenie cyklicznie w przestrzeni Świtlicy wielkoformatowych kolaży

Wspólnie z sąsiadami tworzenie w Malu wielkoformatowych kolaży, ze zdjęć lub wycinków gazet, które przyniosą.

Sąsiad potrafi…

Spotkania z sąsiadami, którzy podzielą się z innymi swoimi pasjami, umiejętnościami.

Sąsiedzki kabaret „PrzeŚWIT”: przeglądy skeczy, dowcipów, wolny stand up, czyli kulturalny komedowy freestyle przy mikrofonie

MALowana galeria

Cykliczne wystawy prac wykonanych przez sąsiadów w MALu

Dbamy o siebie nawzajem – realizacja pierwszego celu operacyjnego Strategii 2030

 1. Cały rok – akcje promujące sprzątanie po swoim psie
 2. Wrzesień – włączymy się do akcji sprzątanie świata
 3. „Sprzątanie świata – Polska” = razem możemy więcej! Nie śmiecimy- sprzątamy- zmieniamy!

Wspólnie decydujemy o naszym mieście: Budżet Obywatelski

Organizacja spotkań informacyjnych we współpracy z Urzędem Dzielnicy Targówek, innymi partnerami akcji. Organizacja otwartego wydarzenia: przegląd projektów, prezentacje projektodawców inicjatyw po pozytywnej weryfikacji. Wzmocnienie postaw prospołecznych mieszkańców przez włączenie cyklu informacyjnego o BO podczas BUTW i BUD oraz wyświetlanie przed seansami filmowymi tablicy zachęcającej do udziału w głosowaniu. Podczas wydarzeń możliwość głosowania na wybrane projekty BO (uruchomienie mobilnych punktów głosowania)

Rozwój działań promocyjnych: katalog nowych aktywności

kultura napędza miasta, czyli przenikanie pracy naszych twórców, artystów, instruktorów i uczestników zajęć w nieoczywiste lokalizacje w dzielnicy, wtopienie pokazów różnych sekcji poza miejsca prowadzenia stałej działalności (flashmoby, teatry uliczne, mobilne galerie, epizodyczne koncerty);

– rower o świcie z koszykiem z oznaczeniem ŚWIT i mobilną witryną na plakaty (dotarcie do nowych miejsc)

ścianka sławy sponsorska z logotypami DK Świt, fotelem reżyserskim, klapsem filmowym, projektorem, z czerwonym dywanem do zdjęci dla uczestników zajęć: akcja w ramach projektu” Dla nas już Jesteś gwiazdą”

– stała współpraca sieciowa z warszawskimi domami kultury w ramach akcji (Na)dajemy Kulturę.

Współpraca lokalna, ponadlokalna i międzynarodowa

– zacieśnienie i sformalizowanie współpracy poprzez realizację wspólnych projektów, inicjatyw między różnymi instytucjami w kraju i zagranicą. Realizacja projektów, ale też wymiana doświadczeń, wizyty studyjne, grupy robocze, sieciowanie kontaktów w obszarze rozwoju kultury;

– kontynuacja powołanej jesienią 2019r. inicjatywy pn. „Saloniku Pomysłów przy DK Świt” – spotkania organizowane przez DK mająca na celu zachęcenie realizacji projektów przez zewnętrzne podmioty (NGO’s) i osoby fizyczne. Formuła ma na celu budowania wzajemnych relacji projektowych, ale też zakłada udział ekspertów (przedstawiciele instytucji finansujących różne inicjatywy), projektodawcy z tzw. Success Story;

– współpraca i nawiązywanie nowych relacji ze środowiskiem biznesowym w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć, prezentacja potencjału DK Świt i oferowanych produktów, usług dla środowiska MŚP, poszukiwanie sponsorów na dalszego rozwoju infrastrukturalnego oraz programowego.

– współpraca z lokalnymi środowiskami: Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy Oddział Miłośników Bródna, Muzeum Niepodległości, Zespołem Szkół Muzycznych
nr 1 w Warszawie, Współpraca z Klubem Przedsiębiorców Dzielnicy Targówek, Młodzieżową Radą Dzielnicy Targówek: (wypracowanie programu na „ALtErnaTYwkę”- Młodzieżowego Festiwalu Nieoczywistego), Współpraca z 97 Sztabem WOŚP Warszawa, Współpraca
z Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej, Współpraca z Hufcem ZHP Warszawa-Praga-Północ im. Wigierczyków Współpraca z Zakonem Rycerzy Jana Pawła II, Współpraca z Ośrodkiem Jeździeckim PGR Bródno, współpraca z lokalnymi liderami opinii, bieżące poszerzanie sieci kontaktów i współpraca nad nowymi inicjatywami.

Współpraca instytucjonalna w stałych akcjach zewnętrznych

POLICJA: np. akcja znakowanie rowerów, bezpieczna droga z i do szkoły

STRAŻ MIEJSKA włączenie się do grudniowej akcji Świeć blaskiem z odblaskiem

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. włączenie się w Bezpieczny Przejazd to sposób by powiedzieć STOP brawurze i łamaniu przepisów na przejazdach i przejściach kolejowych.

MPWiK promowanie na wydarzeniach plenerowych postawy proekologicznych picie wody -Warszawskiej Kranówki (pozyskanie funduszy na poidełko w/ przy DK Świt)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa: akcje zachęcające do oddawania krwi: połączone z wydarzeniami przy DK Świt

Narodowy Fundusz Zdrowia: mammobusy w trakcie wydarzeń przy DK Świt – Program profilaktyki.

Kontynuacja konkursów m.in.:

Mazowiecki Przegląd Teatrów Dzieci i Młodzieży im. Piotra Grabowskiego – MASKA*

Ideą wydarzenia jest zaproszenie dzieci i młodzieży w podróż do świata wyobraźni i magii teatru oraz dialogu i wyrażania siebie poprzez sztukę.

Od 26 lat każdego roku w ramach MASKI dajemy szansę scenicznego zaistnienia ponad
300 młodym aktorom – amatorom działającym na terenie województwa mazowieckiego. Przegląd odbywa
się w czterech kategoriach wiekowych: przedszkolaki, dzieci młodsze (klasy I – III SP), dzieci starsze (klasy IV-VI SP), młodzież (klasy VII – VIII SP, szkoły średnie).

Konkurs Muzyczny DEBIUTY*

Impreza ma charakter otwartego konkursu dla amatorskich zespołów wokalnych, wokalno – instrumentalnych, solistów i instrumentalistów działających na terenie województwa mazowieckiego. Już od 15 lat zachęcamy dzieci i młodzież do wspólnego muzykowania. Umożliwiamy dzieciom i młodzieży publicznej prezentacji umiejętności wokalnych
i muzycznych. Promujemy talenty i motywujemy młodych artystów do umuzykalniania
i systematycznego doskonalenia swoich umiejętności.

* Laureaci Mazowieckiego Przeglądu Teatrów Dzieci i Młodzieży im. Piotra Grabowskiego Maska oraz Konkursu Muzycznego Debiuty będą mieli okazje zaprezentować swoje umiejętności podczas dwudniowego dzielnicowego wydarzenia plenerowego Dni Targówka.

BEATLEMANIA FESTIVAL Konkurs wokalno–instrumentalny im. Johna Lennona

Podstawowym warunkiem konkursu jest wykonanie na żywo dwóch utworów z repertuaru
The Beatles, który został uznany za zespół stulecia. Konkurs ma charakter otwarty i ma na celu rozśpiewanie i umuzykalnienie ludzi oraz propagowanie muzyki The Beatles. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach artystycznych: kategoria wiernego odtwórstwa muzycznego (zespoły wokalno-instrumentalne), kategoria swobodnej interpretacji
(soliści z akompaniamentem, zespoły wokalno-instrumentalne, wykonania instrumentalne)

Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika

Będziński Festiwal to promocja dla młodych talentów oraz popularyzacja tradycji regionalnych
i folklorystycznych – w zakresie samych kolęd i pastorałek, ale także strojów i obrzędowości.

Formuła Festiwalu jest otwarta – do eliminacji zaproszeni są wszyscy, którzy ukończyli 6 lat. Można śpiewać solo i w zespołach, z instrumentami lub podkładem z płyty. Wśród prezentowanych kolęd zgodnie z regulaminem jedna musi być obowiązkowo tradycyjną polską kolędą bądź pastorałką, co jest wyrazem troski Festiwalu o naszą spuściznę kulturową.

Festiwal przeznaczony jest dla amatorów (w tym uczniów i absolwentów szkół muzycznych
I stopnia), jednak nasi wykonawcy co roku udowadniają, że brak wykształcenia muzycznego nie sprawia, iż są gorsi niż zawodowi muzycy. Co więcej – dzięki pasji, jaką wkładają w śpiew i znakomitym pomysłom na muzyczne aranżacje, ich wykonania niejednokrotnie zapadają
w pamięć na długi czas poruszając serca słuchaczy.

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje dla Dzielnicy Targówek

Wydarzenie posiada szczególnie cenną formułę, dającą możliwość twórczej konfrontacji nie tylko miłośnikom recytacji, ale także poezji śpiewanej, teatru jednego aktora oraz nowatorskiej formy „wywiedzione ze słowa”. Inicjatorem konkursu oraz realizatorem etapu ogólnopolskiego jest Towarzystwo Kultury Teatralnej. Dom Kultury ŚWIT jest organizatorem OKR dla Dzielnicy Targówek.

Włączamy się aktywnie w ruch recytatorski zgadzając się z jego inicjatorem Towarzystwem Kultury Teatralnej, „iż nasz język staje się coraz uboższy – „płaski”, a niekiedy prostacki, gubi odcienie i subtelności, został ograniczony do funkcji informacyjnej. Ratunku trzeba szukać, zwłaszcza w OKR, w powrocie do poezji. Bo przecież prawda jest znana, tylko
ją zapomnieliśmy: proza (poza nielicznymi wyjątkami) – rejestruje, poezja – kreuje. To poeci, tworząc nowe słowa, szukając nowych barw słów istniejących, budzą naszą wyobraźnię,
a tworząc nowe kształty wiersza – uczą dyscypliny, konstrukcji wypowiedzi. Uczą formy. Musimy bronić naszego języka. To jest nakazem chwili, a oczywistym zadaniem ruchu recytatorskiego”

Ogólnopolski Przegląd Kapel Stylizowanych „Oj nie żałuj smyczka”

Ogólnopolski Przegląd Kapel Stylizowanych „Oj nie żałuj smyczka” jest skierowany do stylizowanych kapel działających przy zespołach pieśni i tańca, a także wszystkich nieformalnych grup zajmujących się muzyką ludową. Jest to oddolna inicjatywa zgłoszona przez członków kapel działających przy akademickich zespołach pieśni i tańca z całej Polski. Odbywające się w Polsce przeglądy kapel ludowych dotyczą głównie zespołów regionalnych oraz niestylizowanych, czyli popularyzujących muzykę „in crudo”. Zespoły pieśni i tańca, szczególnie akademickie, charakteryzują się wprowadzaniem stylizacji do pierwotnych form muzyki i tańca. W kapelach zespołów akademickich grają niejednokrotnie osoby
z wykształceniem muzycznym, które tym odważniej wprowadzają aranżacje utworów ludowych. Przegląd stanowi zaproszenie dla tego środowiska pozwalając tym samym działać pasjonatom tak niszowej muzyki, jaką jest muzyka ludowa. Dajemy możliwość zaprezentowania szerokiej publiczności dorobku kapel stylizowanych, zarówno w trakcie trwania przeglądu, jak również po jego zakończeniu, promując materiały audio-wizualne zarejestrowane w trakcie imprezy. W skład jury wejdą specjaliści z zakresu folkloru, muzykologii, etnologii. W trakcie obrad jury dla publiczności występuje Zespół Tańca PolkaDot działający przy DK Świt.

ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE DOMU KULTURY ŚWIT M.ST. WARSZAWY
W ZAKRESIE DZIAŁAŃ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH

na rok 2020-2027

 1. Kontynuacja prac związanych z instalacją wentylacyjną w salach 28, 29 i 30
 2. Wykonanie II etapu remontu Sali widowiskowo-kinowej
 3. Prace remontowe tarasów wokół Domu Kultury
 4. Modernizacja i zakup mebli biurowych z ladą do Sekretariatu Działalności Programowej DK Świt (pokój 30)
 5. Remont Pracowni fotograficznej (nr 35,36)
 6. Remont Sal 32 (wydzielenie pomieszczenia) i 33 (adaptacja na studio muzyczne: pokój nagrań + reżyserka ze stołem mikserskim)
 7. Remont Sali kominkowej
 8. Wymiana podłóg w Sali nr 3 i 9
 9. Wymiana oświetlenia w salach 3,6,7,10
 10. Wymiana Tablicy informacyjnej: witryny zewnętrznej
 11. Przerobienie podjazdu dla osób niepełnosprawnych od strony parku
 12. Izolacja pionowa budynku wraz z opaską
 13. Przerobienie drogi pożarowej
 14. Remont portierni
 15. Otwarcie punktu kasowego
 16. Stworzenie punktu informacyjnego
 17. Przyłączenie do sieci ciepłowniczej, przebudowa kotłowni.
 18. Parking od ul. Kiejstuta obok Domu Kultury „ŚWIT”: wykonanie utwardzenia, oświtlenia, infrastruktura deszczowa.
 19. Instalacja alternatywnych źródeł energii: zbadanie efektywności i ewentualna realizacja inwestycji:

– fotowoltaika, kolektory słoneczne: poszukiwanie dofinansowania na panele fotowoltaiczne;

– mikroturbina wiatrowa;

– pompa ciepła.

 1. Rozbudowa DK Świt o małą scenę na 60-80 miejsc z mobilną widownia
  (koncerty, spotkania edukacyjne, projekcje filmowe, wydarzenia specjalne).
 2. Wymiana ogrodzenia (park) i parking (od strony ul. Kiejstuta).
 3. Inwentaryzacja i pielęgnacja drzew w parku przy DK Świt
 4. Plenerowa scena: muszla koncertowa/ mały amfiteatr (letnie koncerty, pokazy, zajęcia, wakacyjna akademia artystyczna)
 5. Zakup podestów scenicznych i parkietu tanecznego.
 6. Zimowy ogród, czyli przebudowa jednego z tarasów przy DK Świt

Zobacz pełną wersję dokumentu

Zakupy dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej:
- Zakup projektora cyfrowego (2018)
- Modernizacja aparatury kinowej wraz z elementami widowni Kina ŚWIT (2016)
- Modernizacja ekranu kinowego i powiększenie macierzy serwera Doremi (2014r.)
- Modernizacja nagłośnienia Kina "Świt" (2013r.)
- Modernizacja systemu sprzedaży i rezerwacji biletów w Kinie „Świt” (2012r.)
Zakup cyfrowej konsolety sterowania dźwiękiem dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego