MAL

 

W dawnej siłowni przy Domu Kultury Świt powstaje nowe Miejsce Aktywności Lokalnej.

Tutaj będzie można:

    • spotkać się z kolegami, koleżankami, sąsiadami,
    • zrealizować swój pomysł albo projekt.

Tworzenie tego miejsca rozpoczęliśmy od zaproszenia mieszkańców Targówka do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

Konsultacje pod nazwą „Włącz się w tworzenie Miejsca Aktywności Lokalnej przy Domu Kultury ŚWIT” zostały przeprowadzone w dniach 10 września – 5 października i dotyczyły lokalu o powierzchni  23 m kw znajdującego się na parterze budynku Domu Kultury ŚWIT. Adresatami konsultacji zarówno dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorzy jak i organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

Celem konsultacji było wypracowanie z mieszkańcami modelu funkcjonowania MAL-u przy Domu Kultury ŚWIT poprzez poznanie oczekiwań mieszkańców co do typu aktywności, zasad funkcjonowania, charakteru wnętrza oraz jego nazwy.

Mieszkańcy zostali zaproszeni do udziału w konsultacjach za pośrednictwem ulotek, które zostały rozpowszechnione wśród uczestników zajęć i wydarzeń DK ŚWIT oraz w przestrzeni publicznej takiej jak: Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Park Bródnowski. Akcja informacyjna była również prowadzona poprzez strony internetowe oraz profile w mediach społecznościowych: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz Domu Kultury ŚWIT.

Mieszkańcy mogli wziąć udział w warsztacie konsultacyjnym, zgłosić swoje opinie w ramach spotkania oraz punktu konsultacyjnego w Parku Bródnowskim i DK ŚWIT, a także pisemnie na ścianie opinii znajdującej się
w holu DK ŚWIT lub drogą elektroniczną wysyłając maila na adresy koordynatorów MAL-u.

Raport z konsultacji