Opłat należy dokonać najpóźniej przed drugimi zajęciami w danym miesiącu:

  1.  W sekretariacie DK ŚWIT przy ulicy Wysockiego 11, od poniedziałku do piątku w godz. 13.30-20.00, płatność gotówką lub kartą płatniczą.
  2. Przelewem na konto bankowe PEKAO SA VI O/Warszawa 69 1240 1082 1111 0010 0337 9492 (w tytule przelewu musi być podane: imię i nazwisko uczestnika, miesiąc, za który wnoszona jest wpłata oraz nazwa opłacanych zajęć).