Słowiańskie Historie

Niezwykłe warsztaty fotograficzne, dzięki którym poznasz tajniki fotografii i nie tylko. Na zajęciach będziemy się uczyć jak pozować do zdjęć, tworzyć stylizacje, makijaże jak umiejętnie używać rekwizytów i wyszukiwać oryginalnych planów zdjęciowych. Profesjonalną wiedzę przekażą specjaliści w swojej dziedzinie: fotograf, wizażystka, stylistka, kostiumolog oraz inni zaproszeni goście.

Zajęcia praktyczne umożliwią wcielenie się we wszystkie role, które funkcjonują na planie zdjęciowym. Przede wszystkim będziecie mogli dowiedzieć się jak wygląda sesja zdjęcia od tej drugiej strony, jak tworzyć klimat danych zdjęć i budować historię dzięki fotografii. Dodatkowym aspektem będzie możliwość nauczenia się pracy w grupach i współdziałania ponad podziałami narodowościowymi. W zajęciach będą brali udział uczestnicy różnych narodowości między innymi Polacy, Rosjanie, Ukraińcy oraz Białorusini.

Celem projektu jest popularyzowanie kultury Słowian Zachodnich i Wschodnich, ze szczególnym naciskiem na poznawanie ich historii i dziedzictwa kulturowego. Sesje zdjęciowe będą inspirowane słowiańską mitologią, podaniami, legendami, historią, kulturą oraz obrzędami, których znaczenie dla rozwoju narodów zaczyna zanikać. Ponowna popularyzacja tej tematyki pozwoli na pokazanie wspólnych korzeni i źródeł tradycji, obrzędów i zwyczajów, które poszczególne narodowości pielęgnują do dzisiaj.

Poprzez spotkanie zaangażowanie uczestników różnej narodowości, każdy uczestnik będzie miał możliwość poznania odmiennej perspektywy na dane zagadnienie. Jednocześnie liczymy na zawarcie znajomości ponad podziałami, gdzie inny nie oznacza gorszy, co jest szczególnie ważne w dobie zacierania się granic między państwami.

Będziemy uczyć się wzajemnego szacunku oraz pokażemy jak wiele łączy poszczególne kraje.

Efekty prac będą prezentowane na bieżąco w wirtualnej galerii sztuki na stronie Domu Kultury Świt. Na koniec cyklu warsztatów zorganizowany zostanie wernisaż w atelier Domu Kultury, gdzie szerokiej publiczność zostaną zaprezentowane na wystawie, po dwie, najlepsze prace uczestników warsztatów.

Plan warsztatów:

  • zapisy na warsztaty trwają do 6 maja 2018r.
  • Ilość miejsc ograniczona do 20 uczestników, równo podzielonych na modeli i fotografów, lista rezerwowa 15 osób, uprawnia do uczestniczenia w zajęciach teoretycznych
  • Zgłoszenia przyjmujemy mailowo na adres nivelis@o2.pl oraz akubrak@dkswit.com.pl
  • zajęcia będą się odbywały od 9 maja do 20 czerwca, część teoretyczna będzie prowadzona w DK Świt oraz w Studiu Klatka na warszawskiej Pradze (ul. 11 listopada 22), część praktyczna będzie prowadzona weekendowo i ustalana indywidualnie z uczestnikami
  • pod koniec czerwca odbędzie się wielki, wspólny plener fotograficzny wszystkich uczestników warsztatów
  • we wrześniu zorganizowana będzie wystawa prac stworzonych podczas warsztatów, poprzedzona uroczystym wernisażem
  • Warsztaty bezpłatne

Warsztaty 11 maja

Za nami pierwsze spotkanie w ramach projektu fotograficznego „SŁOWIAŃSKIE HISTORIE”. Poznaliśmy się, wymieniliśmy doświadczeniami oraz ustaliliśmy harmonogram działań na najbliższe tygodnie. Oglądaliśmy również realizacje fotograficzne w tematyce słowiańskiej prowadzącego warsztaty Dariusza Mysłowskiego. Teraz rozpoczynamy poszukiwanie inspiracji do sesji fotograficznych sięgając głęboko do legend i mitologii słowiańskich.
Projekt jest finansowany z Funduszu Animacji Kultury.

Projekt Słowiańskie Historie – warsztaty tworzenia strojów i rekwizytów na potrzeby sesji fotograficznych, prowadząca Lucyna Gmaj – @Garderoba Lucy Projekt jest finansowany z Funduszu Animacji Kultury

Zajęcia z tworzenia makijażu i charakteryzacji na potrzeby sesji fotograficznej w ramach wielokulturowego projektu „Słowiańskie Historie”. Prowadząca Lana Vinyavskaya. Uczestnicy projektu mieli możliwość indywidualnie omówić makijaż i charakteryzację do swojego tematu warsztatowego oraz wykonać go w praktyce. Projekt jest finansowany z Funduszu Animacji Kultury

Projekt „Słowiańskie historie” w Studio Klatka i warsztaty fotograficzne przygotowujące do sesji plenerowej.
Projekt jest finansowany w ramach Warszawski Program Edukacji Kulturalnej

Uczestnicy wielokulturowego projektu Słowiańskie Historie podczas sesji plenerowej w Liwie.
Hasło motywacyjne przewodnika wyprawy Dariusz Mysłowski „rozjaśni się” 🙂  przyniosło efekty. Już dziś zapraszamy na wrześniowy wernisaż wystawy fotografii, które powstały w ramach projektu.
Projekt jest finansowany z Warszawski Program Edukacji Kulturalnej

Zakupy dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej:
- Zakup projektora cyfrowego (2018)
- Modernizacja aparatury kinowej wraz z elementami widowni Kina ŚWIT (2016)
- Modernizacja ekranu kinowego i powiększenie macierzy serwera Doremi (2014r.)
- Modernizacja nagłośnienia Kina "Świt" (2013r.)
- Modernizacja systemu sprzedaży i rezerwacji biletów w Kinie „Świt” (2012r.)
Zakup cyfrowej konsolety sterowania dźwiękiem dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego