Laboratorium Edukacji Kulturalnej

Laboratorium Edukacji Kulturalnej to stołeczny program szkoleń dla pracowników domów kultury, realizowany w latach 2016-2018.

Program Laboratorium Edukacji Kulturalnej oparty jest na wizji domu kultury, w której to Dom kultury stwarza dla Warszawiaków szanse aktywnego uczestnictwa w kulturze. Jako kreator i inicjator rozwoju dzielnicy poprzez kulturę obserwuje i aktywnie reaguje na zmiany dokonujące się w świecie oraz w otoczeniu. Prowadząc edukację kulturalną oraz artystyczną wzmacnia i wydobywa potencjał mieszkańców. Animując, umożliwia społeczności lokalnej poznanie siebie, a jej członkom realizację własnych pomysłów. Tym samym rozwija społeczeństwo obywatelskie, buduje kapitał społeczny oraz wzmacnia demokrację i pluralizm kulturowy. Dom kultury można potraktować jako typ podmiotu prowadzący działalność komplementarną wobec działalności innych podmiotów użyteczności publicznej (takich jak biblioteki, organizacje III sektora, szkoły, młodzieżowe domy kultury, muzea i in.).

Program opracował specjalnie do tego powołany zespół pod przewodnictwem Pełnomocnika Prezydenta m.st Anny Michalak w składzie: dr Joanna Orlik (Małopolski Instytut Kultury), Jacek Królikowski (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego), Anna Miodyńska (Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL), Agata Skórzyńska (Centrum Praktyk Edukacyjnych), Ewa Zbroja (Narodowe Centrum Kultury).

Pracownicy DK ŚWIT uczestniczyli w szkoleniach, w dniach: 29,30.09, 18.11, 9,19,20.12.2016.

Szkolenie prowadziła:
Katarzyna Bryczkowska (Fundacja Kultury Dialogu)
Profesjonalna i inspirująca trenerka, konsultantka, coach, doradczyni zawodowa. Specjalizuje się w szkoleniach z przedsiębiorczości i ekonomii społecznej oraz w treningach z asertywności, komunikacji interpersonalnej, zarządzania zespołem, planowanian kariery zawodowej.

Zakupy dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej:
- Zakup projektora cyfrowego (2018)
- Modernizacja aparatury kinowej wraz z elementami widowni Kina ŚWIT (2016)
- Modernizacja ekranu kinowego i powiększenie macierzy serwera Doremi (2014r.)
- Modernizacja nagłośnienia Kina "Świt" (2013r.)
- Modernizacja systemu sprzedaży i rezerwacji biletów w Kinie „Świt” (2012r.)
Zakup cyfrowej konsolety sterowania dźwiękiem dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego