Zapraszamy do wspólnego tworzenia wyszywanej mapy, ilustrującej wybrane zabytki, miejsca, otoczenie lub inne obiekty obszarów objętych programem rewitalizacji prawobrzeżnej Warszawy – Kamionka, Starej Pragi, Nowej Pragi, Szmulowizny, Targówka Mieszkaniowego i Targówka Fabrycznego.

Więcej o projekcie możecie posłuchać tutaj.

Dawniej haft traktowany był na równi z malarstwem i służył nie tylko do ozdabianiu tkanin, ale także upamiętnianiu ważnych wydarzeń z historii, przedstawianiu panoramy miejskiej, komunikowaniu się z odbiorcą. Przez lata zapomniany, teraz wraca do łask, tak jak inne techniki rękodzielnicze.
Poprzez wspólne działania pragniemy wzmocnić poczucie tożsamości, oswoić z zachodzącymi wokół zmianami, zintegrować starych mieszkańców z nowymi. Chcemy także stworzyć przestrzeń do spotkania się pokoleń, wymiany doświadczeń i wspomnień oraz opowieści.

Najbliższe wydarzenia:

Zajrzyjcie na stronę facebookową projektu – Nicią malowane – wyszywana mapa


Projekt „Nicią malowane – wspólnie wyszywamy mapę naszej okolicy” jest finansowany z Funduszu Animacji Kultury Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy.


Zakupy dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej:
- Zakup projektora cyfrowego (2018)
- Modernizacja aparatury kinowej wraz z elementami widowni Kina ŚWIT (2016)
- Modernizacja ekranu kinowego i powiększenie macierzy serwera Doremi (2014r.)
- Modernizacja nagłośnienia Kina "Świt" (2013r.)
- Modernizacja systemu sprzedaży i rezerwacji biletów w Kinie „Świt” (2012r.)
Zakup cyfrowej konsolety sterowania dźwiękiem dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego