Idea konkursu:

Impreza ma charakter otwartego konkursu dla amatorskich zespołów wokalnych, wokalno – instrumentalnych, solistów i instrumentalistów działających na terenie województwa mazowieckiego.

Cele konkursu:

 1. Zachęcenie dzieci i młodzieży do wspólnego muzykowania.
 2. Umożliwienie dzieciom i młodzieży publicznej prezentacji umiejętności wokalnych i muzycznych.
 3. Promocja talentów i motywowanie młodych artystów do umuzykalniania i systematycznego doskonalenia swoich umiejętności.
 4. Wspieranie osób uzdolnionych wokalnie,
 5. Propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży.
 6. Twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci i młodzieży.
 7. Rozpowszechnianie wśród dzieci i młodzieży twórczości artystycznej polskich i zagranicznych wykonawców muzyki rozrywkowej.

Repertuar konkursowy:

Uczestnicy (zarówno zespoły jak i soliści) mają obowiązek przygotować jeden dowolnie wybrany utwór z możliwością prezentacji utworu własnego.

Utwór nie może zawierać wulgarnych, dyskryminujących treści oraz elementów promujących używki. W przypadku pojawienia się takich treści w trakcie występu, organizator ma prawo przerwać występ i zdyskwalifikować wykonawców z konkursu.

Zgłoszenia należy przesłać do 17 marca 2024 r. na adres: debiuty@dkswit.com.pl.

Kategorie konkursowe:

Konkurs odbywa się w czterech kategoriach wiekowych:

 • Przedszkolaki (tutaj konkurs ma charakter pozakonkursowy)
 • Dzieci młodsze (klasy I – IV SP),
 • Dzieci starsze (klasy V-VIII SP),
 • Młodzież (szkoły średnie).

Prezentacje odbędą się w Domu Kultury ŚWIT w dniach: 16, 18 i 19 kwietnia 2024 r.

Gala finałowa oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 10 maja 2024 r. w Domu Kultury ŚWIT.

Kontakt do koordynatora: Ewa Szczecińska email: debiuty@dkswit.com.pl; tel. 519 752 702

Wymagane dokumenty:

Dostępność strony

Zakupy dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej:
- Zakup projektora cyfrowego (2018)
- Modernizacja aparatury kinowej wraz z elementami widowni Kina ŚWIT (2016)
- Modernizacja ekranu kinowego i powiększenie macierzy serwera Doremi (2014r.)
- Modernizacja nagłośnienia Kina "Świt" (2013r.)
- Modernizacja systemu sprzedaży i rezerwacji biletów w Kinie „Świt” (2012r.)
Zakup cyfrowej konsolety sterowania dźwiękiem dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego