Zapraszamy do udziału w XXIX Mazowieckim Przeglądzie Teatrów Dzieci i Młodzieży im. Piotra Grabowskiego – MASKA 2024.

Ideą wydarzenia jest zaproszenie dzieci i młodzieży w podróż do świata wyobraźni i magii teatru oraz dialogu i wyrażania siebie poprzez sztukę.

Każdego roku w ramach MASKI dajemy szansę scenicznego zaistnienia ponad 300 młodym aktorom – amatorom działającym na terenie województwa mazowieckiego. Przegląd odbywa się w  czterech kategoriach wiekowych:

  • przedszkolaki (tutaj przegląd ma charakter pozakonkursowy),
  • dzieci młodsze (klasy I – IV SP),
  • dzieci starsze (klasy V-VIII SP),
  • młodzież (szkoły średnie).

Zespoły teatralne przygotowują spektakl w dowolnie wybranym przez siebie temacie, gatunku i formie np. monodram, musical, komedia, kabaret, teatr cieni, lalek. Prosimy o ograniczenie czasu spektaklu do 30 minut.

Przegląd odbędzie się w dniach 19, 21 i 22 marca 2024 r.

Kontakt do koordynatora: Sebastian Kwiatek, maska@dkswit.com.pl, tel. 798 843 907

Kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do 25 lutego 2024 r., osobiście lub drogą elektroniczną na adres maska@dkswit.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Dom Kultury „ŚWIT” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Wysockiego 11, 03 – 371 Warszawa, z dopiskiem MASKA 2024. Decyduje data wpływu do siedziby Organizatora.

Wydarzenie zwieńczy Gala finałowa w dniu 12 kwietnia 2024 r. wraz z wręczeniem nagród i prezentacją wybranych spektakli Laureatów.

Wymagane dokumenty:

Bardzo prosimy o zebranie podpisów od wszystkich rodziców lub opiekunów prawnych dzieci występujących, pod regulaminem i klauzulą.

Dostępność strony

Zakupy dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej:
- Zakup projektora cyfrowego (2018)
- Modernizacja aparatury kinowej wraz z elementami widowni Kina ŚWIT (2016)
- Modernizacja ekranu kinowego i powiększenie macierzy serwera Doremi (2014r.)
- Modernizacja nagłośnienia Kina "Świt" (2013r.)
- Modernizacja systemu sprzedaży i rezerwacji biletów w Kinie „Świt” (2012r.)
Zakup cyfrowej konsolety sterowania dźwiękiem dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego