Sowy to wyjątkowa grupa ptaków, wokół której krąży wiele mitów i legend. Ptaki te zamieszkują różne środowiska. Można je spotkać w lasach, na polach, łąkach, ale również jako naszych sąsiadów w miastach. Większość gatunków sów występujących w Polsce prowadzi nocny tryb życia, co powoduje, że odbierane są jako ptaki mistyczne oraz pełne tajemnic.

Tylko lepsze poznanie ich może wpłynąć na zmianę stosunku do tych wyjątkowych stworzeń. To jedyne takie wydarzenie w Warszawie gdzie oprócz warsztatów plastycznych, wystawy prac konkursowych „Sowy wśród nas”, prelekcji edukacyjnych będziecie mogli stanąć twarzą w twarz z nocnymi łowcami.  

Dom Kultury Świt oraz Wioska Żywej Archeologii ma przyjemność zaprosić do udziału dzieci w konkursie plastycznym „Sowy wśród nas” Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, na temat sów jako istotnego elementu otaczającego nas środowiska oraz propagowania idei ochrony sów oraz ich ekologii lub poruszenia problemu związanego z zabieraniem młodych sów ze środowiska naturalnego. Termin nadsyłania prac konkursowych do Domu Kultury Świt upływa z dniem 13 marca 2020 r.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych:

  • I grupa – klasy I-III szkoły podstawowej;
  • II grupa – klasy IV – VIII szkoły podstawowej.

Cele konkursu:

1)     zachęcenie nauczycieli i uczniów do zainteresowania się tematyką ochrony sów w Polsce,

2)     Propagowanie wiedzy nt. gatunków sów, ich biologii oraz miejsc występowania,

3)     Wyrabianie poczucia estetyki oraz uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody,

4)     Kształtowanie umiejętności plastycznych oraz rozwijanie kreatywności wśród dzieci. 

Pracę do konkursu zgłasza szkoła, do której dziecko uczęszcza. 

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 28 marca 2020 r. o w Domu Kultury Świt w trakcie trwania wydarzenie „Sowy bez tajemnic”.

Regulamin konkursu 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

 

Zakupy dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej:
- Zakup projektora cyfrowego (2018)
- Modernizacja aparatury kinowej wraz z elementami widowni Kina ŚWIT (2016)
- Modernizacja ekranu kinowego i powiększenie macierzy serwera Doremi (2014r.)
- Modernizacja nagłośnienia Kina "Świt" (2013r.)
- Modernizacja systemu sprzedaży i rezerwacji biletów w Kinie „Świt” (2012r.)
Zakup cyfrowej konsolety sterowania dźwiękiem dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego