Zadania dla wolontariuszy w Dziale Wydarzeń:

  • Poznanie oferty programowej Dziale Imprez, a w dalszej części pełnienie funkcji informatora;
  • Kształtować program Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci i Bródnowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku poprzez sprawdzanie zainteresowań grupy docelowej i wyszukiwanie ciekawych propozycji wykładów i/lub zajęć fakultatywnych;
  • Pomoc przy Uniwersytetach – wpuszczanie na zajęcia, rola informatora, pomoc przy ewaluacji działań związanych z Uniwersytetami;
  • Pomoc przy tworzeniu grafik i/lub plakatów Uniwersytetów i wydarzeń
  • Promocja wydarzeń i Uniwersytetów w SM, wyszukiwanie nowych kanałów i form promocji;
  • Pomoc w przygotowaniu akcji promocyjnych wydarzeń i Uniwersytetów;
  • Kształtowanie programu wydarzeń Działu Imprez poprzez wyszukiwanie nowych form imprez i osób do współpracy poprzez sprawdzanie zainteresowań naszej grupy odbiorców, zapotrzebowania na dany typ imprezy (teatr/kabaret/koncert), wyszukiwanie ciekawych postaci, z którymi możemy podjąć współpracę;
Zakupy dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej:
- Zakup projektora cyfrowego (2018)
- Modernizacja aparatury kinowej wraz z elementami widowni Kina ŚWIT (2016)
- Modernizacja ekranu kinowego i powiększenie macierzy serwera Doremi (2014r.)
- Modernizacja nagłośnienia Kina "Świt" (2013r.)
- Modernizacja systemu sprzedaży i rezerwacji biletów w Kinie „Świt” (2012r.)
Zakup cyfrowej konsolety sterowania dźwiękiem dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego