Zadania dla wolontariuszy w Dziale Zajęć:

  • Poznanie oferty programowej Działu Zajęć, a w dalszej części pełnienie funkcji informatora;
  • Przygotowanie sprawozdań z funkcjonowania zajęć;
  • Przygotowywanie grafik związanych z zajęciami – plakatów, grafik do SM;
  • Promocja zajęć w social mediach DK Świt, a także wyszukiwanie nowych form dotarcia do naszych potencjalnych uczestników zajęć;
  • Pomoc przy imprezach organizowanych przez Dział Zajęć – np. mini koncertów uczestników zajęć, dnia otwartego;
  • Drobne prace biurowe;
  • Pomoc instruktorom podczas zajęć – np. rozdawanie materiałów, pomoc dzieciom, które nie nadążają za grupą;
  • Współtworzenie oferty programowej Działu Zajęć poprzez sprawdzanie zapotrzebowania i wyszukiwanie nowych rodzajów i form zajęć;
  • Pomoc przy dostarczeniu plakatów i/lub ulotek do placówek z ofertą programową Działu Zajęć – przez cały rok, ale również we wrześniu przed rozpoczęciem nauki szkolnej.
Zakupy dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej:
- Zakup projektora cyfrowego (2018)
- Modernizacja aparatury kinowej wraz z elementami widowni Kina ŚWIT (2016)
- Modernizacja ekranu kinowego i powiększenie macierzy serwera Doremi (2014r.)
- Modernizacja nagłośnienia Kina "Świt" (2013r.)
- Modernizacja systemu sprzedaży i rezerwacji biletów w Kinie „Świt” (2012r.)
Zakup cyfrowej konsolety sterowania dźwiękiem dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego